Albert Heijn: Succesvol in de supermarkt

Medewerkers beter en succesvol laten functioneren, dat is een van de uitgangspunten van de opleidingscommissie van de Vereniging van Albert Heijn Franchisenemers (VAHFR). Roos Griffioen, lid van deze commissie, vertelt: “Albert Heijn telt in Nederland ruim 850 winkels. Het merendeel van die supermarkten is van Albert Heijn zelf, ongeveer een derde, 260, zijn franchisewinkels. Die verschillen van de eigen supermarkten doordat ze bepaalde zaken weliswaar in samenspraak met Albert Heijn, maar verder zelfstandig regelen. Zoals het opleiden van het personeel. Een van die opleidingen is het Assistent Supermarkt Manager traject waar we zo’n anderhalf jaar geleden mee zijn begonnen. Een eerste groep heeft de opleiding onlangs afgerond, groepen 2 en 3 zijn nog bezig.”

Opleidingstraject Assistent Supermarkt Manager

Doel van die opleiding, zegt Griffioen, is meerledig. “Ze krijgen tools aangereikt om de winkel optimaal te kunnen aansturen, maar er wordt ook gekeken naar de persoonlijke ontwikkeling, naar de eigen handelswijze. Hoe ze zich kunnen verbeteren in hun houding richting de klant en hoe ze vanuit die eigenkennis collega’s kunnen motiveren en stimuleren.”

Het betreft een opleiding op hbo-niveau met maandelijkse bijeenkomsten (behalve in december in verband met de drukte rond de feestdagen). Deelnemers krijgen zowel praktijk- als theorieopdrachten. Ook komen er ervaren gastsprekers aan het woord, maakt Griffioen duidelijk. “Mensen met een managersachtergrond, bijvoorbeeld uit onze eigen organisatie.”

Samenwerking Albert Heijn en OVD Opleidingen

Ze legt uit dat het traject samen met OVD Opleidingen is opgezet. OVD Opleidingen werd gekozen na een selectieronde langs diverse opleiders, geeft ze aan. “Ze zijn sowieso sterk in retailopleidingen. Wat ons verder aanspreekt is dat ze een transparante organisatie hebben met heel korte lijnen. Dat maakt ze efficiënt en flexibel. Daarnaast zien ze net als wij het belang van investeren in mensen. Zij hebben de basis gelegd voor deze opleiding, wij hebben er vervolgens een Albert Heijn-saus over gegoten. Zodat de opleiding helemaal aansluit bij wat in de winkels gebeurt.”

Groepsdynamiek is een mooi bijeffect

Uit de eerste resultaten is volgens Griffioen gebleken dat de opleiding aan de verwachtingen voldoet. Ze ziet bovendien nog een positieve bijkomstigheid. “We hebben gemerkt dat er hechte groepen ontstaan. Het zijn allemaal redelijk jonge mensen, tussen de 26 en 35, die het prettig vinden onderling ideeën en ervaringen uit te wisselen. Daardoor ontstaat een echte groepsdynamiek. De feestelijke afsluiting met het uitreiken van het certificaat, een prima idee van OVD Opleidingen, draagt daar volop aan bij.”