Ze kent de winkelvloer, maar weet eveneens wat er achter de schermen speelt. Silvia Hafner is dan ook al meer dan 30 jaar in dienst bij Fashionretailer C&A. Ze vervulde er meerdere functies, waaronder Storemanager in diverse winkels. Sinds 2008 is ze actief als HR-specialist Learning & Development.

“In die functie houd ik me onder andere bezig onder met de organisatie van opleidingen voor de medewerkers van C&A. Het doel is om hun C&A-kennis eigen te maken, vaardigheden te vergroten en hen in te leren spelen op nieuwe ontwikkelingen. Het betreft medewerkers in de winkels, maar bijvoorbeeld ook op het Servicekantoor of bij het Distributiecentrum.”

Silvia stond onder meer aan de basis van de C&Academy, een opleiding voor leidinggevenden. De Academy is opgezet in samenwerking met OVD Opleidingen “Er is destijds een structuur ontwikkeld waarmee continuïteit is gewaarborgd en op ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Het trainingsmateriaal is zeer praktijkgericht waarbij opvolging in de winkels alle aandacht krijgt. We willen de medewerker laten ervaren dat leren leuk is omdat het zorgt voor een verrijking van het werk (wat je doet) en het functioneren (hoe je dit doet).”
De training tot leidinggevende in opleiding maakt al

meer dan tien jaar deel uit van de C&Academy. Leidinggevenden opleiden komt in verband met de door- en uitstroom altijd weer terug, geeft Hafner aan. Ieder jaar zijn er 2 of 3 groepen van maximaal 12 potentiële leidinggevenden. Zij krijgen één keer in de drie weken een training. De training is volgens de Jennings methode opgebouwd; 70% door te ervaren “on the job”, 20% met een praktijkcoach als voorbeeld en 10% door deelname aan trainingen. We streven ernaar om het geleerde direct de volgende dag in de praktijk te kunnen toepassen waarbij we benadrukken dat de rol van een kundige en geduldige coach van cruciaal belang is.”

“We hebben al meer dan tien jaar een prima samenwerking.’’

Het trainingsmateriaal wordt in samenspraak met OVD Opleidingen opgesteld en de trainingen worden ook grotendeels door trainers van OVD gegeven, legt Hafner uit. “We hebben al meer dan tien jaar een prima samenwerking. OVD denkt proactief mee, volgt net als wij nieuwe ontwikkelingen op de voet en koppelt zaken terug. Altijd gedoseerd, en gericht op de praktijk. We hebben een vaste contactpersoon die ons door en door kent en waarmee we kunnen lezen en schrijven. OVD fungeert zo als vaste sparringpartner die bijdraagt aan de constante kwaliteit van onze C&Academy.”