Extra impuls regeling voor BBL-leerbedrijven

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft besloten tot een extra impuls op de regeling praktijkleren van jaarlijks € 10,6 miljoen voor de studiejaren 2020–2021 en 2021–2022. Dit moet zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid.

De overheid gaat in de komende 2 jaren ruim 10 miljoen extra geld beschikbaar stellen aan bbl-leerbedrijven, om hen te stimuleren bbl-banen aan te bieden. Met dit geld wordt het jaarlijkse maximumbedrag van de subsidieregeling praktijkleren tijdelijk verhoogd. Een mooie extra stimulans voor bedrijven dus om bbl-leerlingen aan te melden.

In bijgaande brief staat voor welke categorieën bedrijven de regeling geldt. Daar zit in elk geval onze klantenkring bij, zie rubriek 47 Detailhandel. De exacte regeling wordt begin 2021 gepubliceerd en dan met terugwerkende kracht toegepast.

De extra middelen zijn bedoeld om werkgevers uit bepaalde sectoren te stimuleren bbl-plekken aan te bieden. Voor de selectie zijn de volgende criteria gehanteerd:

  • de arbeidsmarktperspectieven voor mbo’ers moeten goed zijn;
  • de sector is conjunctuurgevoelig / er komen veel contactberoepen voor;
  • de sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd;
  • de sectoren landbouw, horeca en recreatie vallen buiten de selectie omdat er voor deze sectoren al € 10,6 miljoen beschikbaar is voor verhoging van de subsidie praktijkleren via de motie-Heerma.