Unieke samenwerking

Hoger Management voor de retail (HMR/HFM)

Deelnemers aan de opleiding krijgen inzicht in en leren verbanden te leggen tussen alle aspecten op de winkelvloer.

het programma

Algemene info

De deelnemer aan de opleiding HFM (een aangepaste versie van de HMR) ontwikkelt voortdurend inzichten en kwaliteiten die nodig zijn om op creatieve wijze zichzelf en zijn medewerkers te inspireren en te coachen. Hoger Filiaal Management (HFM) is erop gericht om retailmedewerkers vanuit praktische situaties op te leiden tot winkelmanager.

De eigen capaciteiten op het gebied van personeels-, operationeel, financieel, commercieel en strategisch management worden verder ontwikkeld. Aanvullend aan deze ‘harde’ managementvakken is zelfmanagement (persoonlijke ontwikkeling) een rode draad gedurende de opleiding.

De deelnemers aan de opleiding leren de eigen organisatie te analyseren aan de hand van het 7S-model en formuleren op basis hiervan een verbeterplan voor de eigen organisatie.

De opleiding kenmerkt zich door afwisselende leervormen en interactieve lesmethodes waarin we online en offline afwisselen.

Duur

De opleiding HFM bestaat uit 23 dagen (incl.kick-off meeting, aanvullend lesprogramma en eindpresentatie), verspreid over ca. 15 maanden; de exacte duur kan per groep variëren, afhankelijk van het startmoment.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor (assistent) filiaalmanagers en -ondernemers/franchisers met potentie om door te groeien. Voor die medewerkers voor wie een volledige hbo-opleiding nog te hoog gegrepen is of qua tijdsinvestering te belastend is, is de HMR een uitstekende opleiding, die in de afgelopen jaren zijn sporen ruimschoots heeft verdiend.

Programma

In de opleiding komen de volgende thema’s aan de orde:

  • Leer jezelf kennen, leer je winkel kennen
  • Interne en externe analyse, SWOT
  • Local marketing
  • Formuleplan
  • Exploitatie-analyse en begroting
  • 7S-model
  • Strategiebepaling
  • Persoonlijk leiderschap, teamleiderschap en teamontwikkeling

Toetsing

Bij elke thema wordt een themaopdracht gemaakt. Hiermee wordt in de loop van de opleiding een portfolio opgebouwd. De opleiding wordt afgesloten met het opstellen en presenteren van een verbeterplan voor de eigen winkel. De optelsom van portfolio en verbeterplan vormt de totaalbeoordeling van de opleiding. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het OVD-certificaat Hoger Management voor de Retail.

Studiebegeleiding

Tijdens de opleiding voert de deelnemer opdrachten in de praktijk uit. Hierbij is begeleiding door een bedrijfscoach gewenst. Er moet rekening worden gehouden met een tijdsinvestering door de begeleider van ongeveer 1 uur per week per deelnemer.

Elke deelnemer ontvangt daarnaast een tegoed voor drie individuele online-coachingsuren van de OVD-trainers, die naar eigen keuze ingezet kunnen worden. Extra coachingsuren kunnen tegen vergoeding bijgeboekt worden.

Toelating

Deelnemers dienen minimaal een mbo4-niveau en 1 à 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie te hebben. Met elke deelnemer wordt een intakegesprek gevoerd. Daarbij wordt gekeken naar de vooropleiding, de opgedane werkervaring, de huidige werksituatie en de ambitie en motivatie van de deelnemer. Ook wordt gekeken of er eventuele belemmeringen zijn (taalachterstand, dyslexie/dyscalculie, ziekte, e.d.). Indien het intakegesprek daartoe aanleiding vormt, kan er een instaptoets worden ingezet als voorwaarde voor toelating.

 

Speciaal voor HEMA

Bovenop ons reguliere HFM-programma:

  • Er is speciale coaching voor de begeleiders van de deelnemers.
  • Er is een extra outdoor programma toegevoegd wat bijdraagt aan samenwerken en leiderschapskwaliteiten/stijlen.

Prijsstelling

Er is een speciaal opleidingstarief voor Hema. Deze prijs kunt u opvragen via info@ovd-opleidingen.nl.

Interesse /aanmelden

Heeft u interesse en wilt u één of meerdere deelnemers aanmelden, neem dan contact op met Sander Quak via 088-0084570 of info@ovd-opleidingen.nl.