Selecteer een pagina

Learning & Development

Leren doe je altijd en overal, bewust en onbewust

Missie

Mensen inspireren om tot zelfontplooiing te komen. OVD Opleidingen wil zin geven, waarde toevoegen, mensen en organisaties verbeteren in de wereld van Retail, Food en Logistiek.

Visie

Organisatieambities en doelstellingen waarmaken door goed opgeleide medewerkers en managers. Daarin draagt OVD Opleidingen bij door inzet van praktijkgerichte, eigentijdse en uitdagende cursussen, trainingen en mbo-opleidingen, waarbij veel aandacht is voor praktijksituaties en inbedding in de bedrijfsprocessen.

Doelstelling

OVD Opleidingen heeft een duidelijk doel voor ogen: medewerkers op alle functieniveaus helpen hun prestaties te verbeteren en het rendement van de organisatie te verhogen. Met een positieve energie dragen we onze passie en onze inspiratie graag over en delen we onze kennis. Mensen maken het verschil.

Onze visie op leren

Leren doe je altijd en overal, bewust en onbewust. Leren doe je alleen en samen met anderen: door elkaar en jezelf te observeren en te reflecteren op je eigen handelen. Je leert zowel bewust als onbewust, het leren moet zinvol zijn, ergens toe dienen en moet duurzaam zijn.

Onze visie op leren leidt tot de volgende uitgangspunten voor het ontwerp van onze leertrajecten:

1. Leren moet aansluiten

Leren vindt plaats in een betekenisvolle context: Leren vindt plaats voor, met en in de praktijk; leren moet aansluiten bij herkenbare praktijksituaties, waarbij vanuit de praktijk feedback op het leerproces gegeven wordt.

2. Leren is een sociaal proces

Leren is een sociaal proces: mensen leren met en van elkaar. In onze leertrajecten zorgen we ervoor dat onderling kennis, ervaringen en inzichten gedeeld kan worden.

3. De lerende staat aan het roer

De lerende staat aan het roer en is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. OVD Opleidingen faciliteert de lerende om dit te bereiken.

4. Leren leidt tot inspiratie

Leren moet aanzetten tot inspiratie. Hiervoor gebruiken wij aansprekende, afwisselende en eigentijdse werkvormen.

5. Leren sluit aan

Leren sluit optimaal aan bij de leerwensen/behoefte van de lerende en de organisatie (efficiënt, de juiste middelen, werkbare vormen).

6. Er is draagvlak

Draagvlak in de organisatie: opleiden moet een wens/situatie oplossen die door de organisatie (h)erkend wordt.