Selecteer een pagina

Het nieuwe mbo leerconcept

Creëer het nieuwe gevoel met het nieuwe leerconcept van OVD Opleidingen

Wat is MBO?

 • MBO/BBL-opleiding wordt afgesloten met een officieel landelijk erkend diploma.
 • Combinatie van leren en werken.
 • Gefinancierd door OC&W waardoor de kosten lager zijn.
 • Subsidieregeling Praktijkleren beschikbaar.

Waarom zien wij toekomst in MBO?

 • Door de krappe arbeidsmarkt binden en boeien van (nieuwe) medewerkers (aantrekkelijk voor door-, in- en uitstroom), aantrekkelijk aanbod bij werving.
 • Kennis en vaardigheden uit de praktijk worden gekoppeld aan de theorie.
 • Door corona zijn mensen vaker gestopt met hun opleiding en gaan werken. Wij bieden een tweede kans.
 • Door de duur van de opleiding kunnen ‘skills’ echt ontwikkeld worden.
 • Wij zorgen dat de opleiding aansluit op de werksituatie.
 • Blended learning (mix klassikaal en online).

Waarom een nieuw leerconcept?

 • Om OVD Opleidingen in 2022 vernieuwd op de kaart te zetten met MBO-opleidingen is een nieuw leerconcept bedacht.
 • Het doel hiervan is om deze opleidingen aantrekkelijker en moderner voor de markt te maken door een afwisselender en moderner lesprogramma, het beperken van verleturen én een blend aan te bieden die past bij de medewerker en bij de klant.

Waarom MBO met OVD Opleidingen?

 • Wij hebben een passie voor opleiden!
 • Wij bieden geen examentraining maar willen dat medewerkers daadwerkelijk iets leren.
 • Wij zorgen dat de opleiding aansluit op de werksituatie.
 • Onze opleidingen voldoen altijd aan de voorwaarden voor financiering en subsidie.
 • Onze docenten komen uit de branche.
 • Wij kunnen elk moment van het jaar starten.
 • Mogelijkheid om dagdelen te combineren.
 • Projectmanagement = ontzorging van de klant.

De rol van projectmanagement

 • Opleiding inrichten i.o.m. klant en ROC.
 • Docent instrueren, praktijkopleider instrueren en begeleiden.
 • Coördinatie tussen ROC, klant en deelnemer.
 • Bij stagnatie of problemen ingrijpen.
 • Verantwoordelijk voor ontwikkeling of inkoop lesmateriaal.
 • Bewaking alle wettelijke eisen: Inschrijving, documenten en urennorm.
 • Managementrapportages.
 • Initiëren en voorzitten overlegstructuren bij klant.

Regulier versus nieuw leerconcept

Regulier mbo bestaat uit 200 lesuren per jaar en is voornamelijk klassikaal onderwijs. Het nieuwe mbo leerconcept is 168 lesuren per jaar en een combinatie van klassikaal, online, meer de focus op skills en zelfstandig onderwijs.