NL Leert Door

Categorie C – Retailbranche

*In januari 2021 heeft OVD Opleidingen een subsidiebeschikking ontvangen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor trainingen uit categorie C.

088 – 008 4570

NL leert door met OVD Opleidingen!

Het Ministerie van SZW heeft OVD Opleidingen als scholingspartner in de aanvraag van INretail en de Tuinbranche Nederland geselecteerd voor de speciale subsidieregeling ‘NL leert door’. Door deze subsidie kan OVD Opleidingen kosteloos scholingstrajecten voor de retail- en tuinbranchesector aanbieden.

Deelnemers kunnen hierdoor bij OVD Opleidingen gratis kiezen voor een training om een specifieke vaardigheid te leren of om een vakgerichte bijscholing te volgen. De reguliere prijs van de trainingen bedraagt € 1.250,- maar door de subsidie vanuit het Ministerie van SZW kan OVD Opleidingen deze trainingen nu tijdelijk volledig gratis aanbieden.

Het betreft 6 trainingen in de retailbranche (zie onderstaand aanbod) en 10 trainingen in de tuinbranche (zie aanbod hier).

De trainingen zijn een unieke combinatie van online leren, theorielessen en praktijkopdrachten. Een ideale manier om kennis of skills in de retail en de tuinbranche uit te breiden en te updaten. Zo blijf je wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. De training is een eerste stap om je te versterken op de arbeidsmarkt.

Om deel te nemen aan een training, hoef je je alleen maar aan te melden bij OVD Opleidingen en zij handelen verder de administratie af. Het aantal scholingstrajecten dat OVD Opleidingen kosteloos kan aanbieden is beperkt. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, wees er dus op tijd bij!

De subsidie voor opleidingen uit categorie C is toegekend!

verkooptraining verkopen

Commerciële vaardigheden

In deze training gaat de deelnemer oefenen met het voeren van commerciële vaardigheden die hij tegenkomt in de werkpraktijk. De theorie die aangereikt wordt, dient als basis voor deze oefeningen.

€ 1.250/pp

verkooptraining verkopen

Klimaatpleinambassadeur

Deelnemers leren in deze training wat noodzakelijk is om als groene klimaatpleinambassadeur te weten over goede grond, klimaatmaatregelen, bomen, planten die tegen hitte/droogte kunnen, etc.

€ 1.250/pp

verkooptraining verkopen

Operationeel management

Deelnemers leren in deze training wat noodzakelijk is om als manager alle operationele aangelegenheden op de juiste manier uit te voeren en een onderdeel te laten zijn van het winkelmanagement. 

€ 1.250/pp

verkooptraining verkopen

Verkooptraining

De klant als fan; om van klant naar fan te komen zijn medewerkers van essentieel belang.

€ 1.250/pp

verkooptraining verkopen

Vitaliteitstraining

Een energieke en praktische training waarin leidinggevenden concrete handvatten en tools krijgen om hun eigen vitaliteit en die van de medewerkers van het team te verhogen en uitval te voorkomen.

€ 1.250/pp

verkooptraining verkopen

Basiscursus logistiek

De deelnemer van dit scholingstraject leert de verschillende processen binnen hetwarehouse/magazijn en de daarbij horende specifieke activiteiten.

€ 1.250/pp