Selecteer een pagina

NRTO

OVD Opleidingen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus.

CRKBO

In het Register Instellingen van het CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

NRTO Keurmerk retailopleidingen OVD Opleidingen

Over de NRTO

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 500 leden.

Leden bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Daarnaast bieden leden van de NRTO overheidserkende opleidingen aan binnen het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (HO). 

Het NRTO- en CRKBO-keurmerk

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen, moeten instellingen voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Ook dit wordt door een externe instelling getoetst.

OVD Opleidingen beschikt over beide keurmerken. Een resultaat waar we trots op zijn en daarom graag met u delen

De kwaliteitseisen

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk dient de instelling te voldoen aan de volgende acht kwaliteitseisen:

Een NRTO-lid….

  • is transparant over zijn product of dienst.
  • is helder over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen
  • meet de klanttevredenheid
  • komt gemaakte afspraken na
  • zet deskundige docenten, trainers en adviseurs in
  • investeert in de deskundigheid van zijn personeel
  • heeft zijn processen op orde
  • streeft naar continue verbetering
NRTO_kwaliteitseisen_Vitacademie