Selecteer een pagina

Hero’s Ricardo en Wil aan het woord:

‘Medewerkers van 2 Brüder halen meer uit zichzelf door opleidingen’

Website hero albert heijn martijn en rik-min

Ricardo Bosman en Wil Augustinus in de 2 Brüder in Venlo

ONZE HERO’s:

Ricardo Bosman en Wil Augustinus

SUPERMARKT:

2 Brüder

HOE KENNEN WIJ RICARDO EN WIL:

Volgden Hoger Supermarkt Management

Ricardo Bosman, assistent supermarktmanager in opleiding bij 2 Brüder in Venlo, volgt sinds januari de opleiding Hoger Supermarktmanagement (HSM) bij OVD Opleidingen. De module zelfreflectie heeft hem assertiever gemaakt, vindt zowel hijzelf als zijn bedrijfsleider Wil Augustinus. En dat is terug te zien op de winkelvloer.

“Je leert veel van elkaar”, is de ervaring van Ricardo. “Omdat je met mensen van verschillende formules de opleiding volgt, geeft dit veel nieuwe inzichten. De praktijk is toch vaak anders dan dat je leert uit boeken en met elkaar sparren over zaken zorgt er voor dat je de dingen anders bekijkt en meer mogelijkheden ziet.”

Meer op de voorgrond
Ook het stuk zelfreflectie heeft hem veel gebracht, vertelt hij. “Ik ben van nature best teruggetrokken en ik treed niet zo snel op de voorgrond. Door de HSM Opleiding heb ik geleerd dat er veel meer in mij zit dan ik liet zien.” Ricardo heeft zichzelf opnieuw ontdekt, kan hij wel zeggen. “Ik durf veel meer het voortouw te nemen, zowel op school als op de werkvloer. Waar ik vroeger dacht ‘laat iemand anders dat maar doen’, doe of zeg ik het nu zelf. Ik wacht niet meer af, maar doe gewoon.” Deze assertiviteit geeft hem zelfvertrouwen en energie, vertelt hij. “Op school merk ik dat juist mijn visie of mening mensen inspireert, dat is heel leuk. Op de werkvloer communiceer ik meer en beter. Hierdoor delen mensen meer met me en dit verbetert de werksfeer. Omdat je meer praat, ontdek je wat mensen drijft, of juist niet, en haal je er veel meer uit.”

‘Van de HSM-opleiding van OVD leerde ik dat er veel meer in me zit dan ik dacht!’

Mensen motiveren
Ook Wil ziet dat Ricardo, sinds hij de opleiding volgt, assertiever is. “Dit heeft een positief effect op de hele afdeling. Ik merk vooruitgang bij hem, maar ook dat deze houding anderen meer motiveert.” De bedrijfsleider volgde “lang geleden” zelf de opleiding, en ook hij ontdekte veel over zichzelf, vertelt hij. “Door deze inzichten heb ik beter leren omgaan met mensen en met omstandigheden. Het heeft me flexibeler gemaakt.” Als voorbeeld noemt Wil zijn verwachting naar anderen toe. “Ik ben een heel gedreven persoon en verwachtte deze houding ook van anderen, maar dit kan niet altijd. Iedereen heeft zijn eigen sterke punten. Als je deze leert zien en helpt versterken, til je de mensen en de winkel naar een hoger niveau en daar gaat het uiteindelijk om.”

De HSM-opleiding van OVD leert mensen meedenken, maar ook ánders denken, weet Wil uit ervaring. “Omdat ze leren van elkaar en de praktijk, leren ze problemen en uitdagingen van meerdere kanten te bekijken. Dit levert veel synergie in de winkel op, wat de kwaliteit van de zaak en de resultaten vergroot.” De opleiding is een groeiproces dat nodig is om leiding te kunnen geven, vindt hij. “Al hou ik eigenlijk niet zo van het woord ‘leiding’. De HSM-opleiding geeft mensen inzicht in zichzelf en leert ze beter te communiceren. Hierdoor sta je uiteindelijk niet boven de medewerkers, maar er tussen, en juist dát maakt een afdeling of bedrijf succesvol.”