SUPERMARKT

MBO 3 | Eerste verkoper

Maken en volgen van een afdelingsbegroting en personeelsplanning, leidinggeven aan en motiveren van medewerkers en inspelen op ontwikkelingen in de markt, zijn slechts enkele zaken waarmee een startende afdelingsmanager te maken krijgt. 

OPEN

INSCHRIJVING

“Ik zie nu dat een leidinggevende functie niet alleen gaat om medewerkers aansturen, maar ook met bijv. financiën en marketing te maken heeft, waardoor de functie opeens veel breder en aantrekkelijker wordt.”

BEDRIJFSGROEP /INCOMPANY

Algemene info

Maken en volgen van een afdelingsbegroting en personeelsplanning, leidinggeven aan en motiveren van medewerkers en inspelen op ontwikkelingen in de markt, zijn slechts enkele zaken waarmee een startende afdelingsmanager te maken krijgt. De diversiteit aan werkzaamheden maakt deze functie niet alleen
aantrekkelijk, maar vraagt ook om een brede kennis van de supermarktpraktijk. Via de Opleiding Supermarktmanagement wordt deze kennis ontwikkeld.

Toelatingseisen

Diploma mbo2 Verkoper. Aangezien het om een versnelde opleiding gaat, worden ook werkervaring en de huidige functie bij de toelatingsprocedure meegewogen. Er vindt altijd een intakegesprek plaats, en in geval van twijfel over toelating kan OVD of de werkgever het initiatief nemen tot een intaketoets.

Doelgroep

Beginnende leidinggevenden, eerste verkoopmedewerkers en assistent afdelingsmanagers.

Programma

Het lesprogramma bestaat uit twee kerntaken, drie ondersteunende vakken en twee keuzedelen:

  • Kerntaak 1 (ontvangst en verwerking van goederen)
  • Kerntaak 2 (verkopen en verkoopafhandeling)
  • Kerntaak 3 (uitvoering geven aan verkoopactiviteit)
  • Kerntaak 4 (Leiding geven aan verkoopteam)
  • Nederlands (Luisteren, lezen, schrijven, spreken en gesprekken voeren)
  • Engels (Luisteren, lezen, schrijven, spreken en gesprekken voeren)
  • Rekenen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden)
  • Loopbaan en burgerschap (ontwikkelen van eigen loopbaan- en burgerschapscompetenties)
  • Keuzedelen (in overleg met de organisatie)

 

Duur

De opleiding duurt 1,5 studiejaar (42 contactdagen) indien de deelnemer voldoet aan de toelatingseisen.

Toetsing en diploma

De opleiding wordt afgesloten met het mbo3-/CBL3-examen. Bij voldoende resultaat voor zowel de theorie als de praktijk ontvangt de deelnemer het mbo3-diploma Verkoopspecialist (uitstroom Eerste verkoper), het OVD-diploma Opleiding Supermarktmanagement en het CBL3-diploma Eerste verkoopmedewerker. 

Praktijkbegeleiding

De praktijkopleider (coach binnen het bedrijf) is verantwoordelijk voor de begeleiding van de gehele opleiding en de praktijkexaminering van de deelnemer. Hierbij wordt hij ondersteund door de praktijkbegeleider van SVO.

 

Incompany en open inschrijving

Wij bieden deze opleiding zowel incompany als in de vorm van open inschrijving aan.

Opstartmogelijkheden

Incompany-groepen kunnen elk moment van het jaar opstarten.

Opleidingstarief en Subsidieregeling Praktijkleren

Het opleidingstarief is afhankelijk van de groepsgrootte en de eventuele maatwerkaanpassingen. Voor elke deelnemer kan via de Subsidieregeling Praktijkleren een subsidiebijdrage van maximaal € 4.050,- aangevraagd worden.