Effectieve tweegesprekken 1: basistechnieken

Effectieve tweegesprekken 1: basistechnieken

Een leidinggevende voert dagelijks gesprekken met medewerkers, van korte informele gesprekken op de werkvloer tot langere formele gesprekken onder vier ogen. Deze laatste gesprekken verschillen van elkaar in aard en doel, maar vormen ook een samenhangend geheel. Het gaat bijvoorbeeld om een verzuimgesprek, een functioneringsgesprek, een beoordelingsgesprek of een ontwikkelingsgesprek. Het voeren van deze belangrijke gesprekken is niet altijd eenvoudig. In deze training ontwikkelt u de vaardigheden om in alle gesprekken effectief te zijn. Hiermee stimuleert u de ontwikkeling van uw medewerkers en de groei van de organisatie.

Doelgroep

Deze ééndaagse training Basistechnieken is bestemd voor leidinggevenden die regelmatig tweegesprekken met medewerkers voeren en willen leren hoe zij meer resultaat kunnen boeken.

Inhoud

De volgende vragen worden tijdens de training beantwoord:

 • Wat is het belang van en de samenhang tussen ontwikkelings-, functionerings-, beoordelings- en verzuimgesprekken??
 • Wat zijn de doelen van de verschillende gesprekken??
 • Hoe kan ik sturen op ontwikkeling en resultaat?
 • Hoe kan ik resultaatgerichte afspraken maken?
 • Hoe ga ik om met weerstand in gesprekken?

Resultaat

U leert de verschillen én de samenhang tussen de gesprekken herkennen. Met de verworven inzichten bent u beter in staat deze managementgesprekken te voeren. Door te oefenen ontwikkelt u competenties als gespreksvaardigheid, coachen, samenwerken, stimuleren en motiveren.

Aanpak

Voorafgaand aan de training krijgt u het verzoek een korte vragenlijst in te vullen. Deze biedt u de gelegenheid uw individuele leerwensen en een praktijkvraag te formuleren. Op basis hiervan spitst de trainer het programma toe op de specifieke vragen en leerwensen van de deelnemersgroep. Ter voorbereiding op de training krijgt u een opdracht toegestuurd. De STAR-methode vormt de basis voor de gesprekken. Er wordt geoefend met behulp van een acteur. In de training schenken we veel aandacht aan het leggen van contact, blijven focussen op het doel van het gesprek en het maken van SMART-afspraken.

Wij bieden nog 3 trainingen aan op het gebied van gesprekken voeren:

 1. Effectieve tweegesprekken 2: selectiegesprekken
 2. Effectieve tweegesprekken 3: ziekteverzuimgesprekken
 3. Effectieve tweegesprekken 4: functionerings- en beoordelingsgesprekken

Incompany

Wij bieden deze training alleen als incompany aan. Wij maken op basis van uw wensen graag een offerte op maat.

Duur

Het betreft een ééndaagse training.

Certificering

Deelnemers die de volledige training met succes hebben afgerond, krijgen een certificaat van OVD Opleidingen.

Meer informatie?OVD Opleidingen

Bel of mail met één van onze opleidingsadviseurs!
Tel: 0318-64 99 99
E-mail: info@ovd-opleidingen.nl

Ja, ik vind dit interessant

Wij gaan voor

%

tevredenheid

Waarom OVD opleidingen?

 • Gespecialiseerd in Retail trainingen en opleidingen
 • Goede prijs/kwaliteit verhouding
 • Doorgangsgarantie trainingen vanaf 4 deelnemers
 • Hoog slagingspercentage
 • Hoge klantwaardering