Selecteer een pagina

FINANCIEEL MANAGEMENT

 

financieel management in de bouwmarkt/het tuincentrum.

Deelnemers leren in deze training wat noodzakelijk is om als manager alle financiële aangelegenheden op de juiste manier uit te voeren en een strategisch onderdeel te laten zijn van het winkelmanagement. Onderwerpen zijn: inkoop, verkoop, marge en o.a. de balans, de invloed van personeelskosten op de omzet en de marge. De manager leert het belang van een goed financieel management.

AANMELDEN:

Deze training duurt 3 lesdagen.

Totale studiebelasting is 45 uur.

€ 1.250/pp

Algemene info

De training wordt gegeven door één van de enthousiaste en ervaren trainers van OVD Opleidingen. De training bestaat uit een combinatie van theorie, praktijkopdrachten, e-learning en actieve werkvormen.

Doelgroep: Deze training is bedoeld voor (assistent) managers van een bouwmarkt of tuincentrum, filiaal/vestigingsmanagers binnen de retail en voor afdelingsmanagers die door willen groeien.

Doel: De training maakt gebruik van een combinatie van theorie, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en is gericht op het strategisch leren denken. De training is gebaseerd op situaties die voor een manager in de bouwmarkt/het tuincentrum van belang zijn.

Deelnemers leren in deze training hoe ze als manager alle financiële aangelegenheden op de juiste manier uitvoeren en een strategisch onderdeel laten zijn van het winkelmanagement. Onderwerpen zijn: inkoop, verkoop, marge en o.a. de balans, de invloed van personeelskosten op de omzet en de marge. De manager leert het belang van een goed financieel management.

Na deze training is de manager in staat op strategisch niveau te kunnen denken en handelen ten aanzien van financieel management in de bouwmarkt/het tuincentrum.

Aan het eind van de training heb je inzicht hoe je kan bijdragen aan een optimale exploitatie van de bouwmarkt/het tuincentrum, zodanig dat voldaan wordt aan de gestelde omzet- en kostendoelen. Na deze training is de manager in staat op strategisch niveau te kunnen denken en handelen ten aanzien van financieel management in de bouwmarkt/het tuincentrum.

Inhoud

Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere:

 • Bewaken van (loon)kosten op omzet.
 • Resultaat- en balansrekening.
 • Signaleren van ontwikkelingen en afwijkingen.
 • Exploitatie-analyse.
 • Resultaten en kengetallen.
 • Controleren van de administratie.

Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de mate van invloed waar je als (aankomend) manager invloed op hebt.

De training bestaat uit:

 • Klassikale lesuren.
 • Individuele persoonlijke begeleiding en ondersteuning.
 • Virtuele lessen, e-learningmodules met digitaal lesmateriaal.
 • Workshop, webinar en eindopdracht.

De e-learningmodule ‘Financiële kengetallen’ wordt verzorgd door Icademy B.V., de overige trainingscomponenten door OVD Opleidingen B.V

Studiebegeleiding

Theorielessen, groepsdiscussie, praktijkopdracht, inclusief e-learning modules gericht op financieel management. Begeleiding tijdens en tussen de trainingsmomenten door is aanwezig c.q. beschikbaar.

Studierichting

De deelnemer leert bij te dragen aan een optimale exploitatie van de bouwmarkt/het tuincentrum, zodanig dat voldaan wordt aan de gestelde omzet- en kostendoelen. De training is mbo4-niveau.

Vooropleiding

Minimaal mbo3-niveau.

Toetsing

Deelnemers maken een eindopdracht met presentatie voor de eigen vestiging/filiaal. E-learning opdracht met een toets. De training wordt afgerond met een officieel OVD Opleidingen certificaat

Resultaat

 • Een (aankomend) bouwmarkt-/tuincentrummanager leert op een strategisch niveau alle zaken rondom financiën te handelen.
 • De manager weet welke aspecten van invloed zijn op financieel management en kan concreet aan de slag om verbeteringen ten aanzien van financiële zaken door te voeren.