MBO+

Hoger management voor de retail (HMR)

Deelnemers aan de opleiding krijgen inzicht in en leren verbanden te leggen tussen alle aspecten op de winkelvloer.

OPEN

INSCHRIJVING

“Deze opleiding via OVD Opleidingen is enorm goed bevallen: kwalitatief sterke docenten die de theorie & de praktijk makkelijk koppelen: zo brengen ze je verder.”

BEDRIJFSGROEP /INCOMPANY

Algemene info

De opleiding Hoger Management voor de Retail (HMR) is erop gericht om vanuit praktische situaties de eigen capaciteiten op het gebied van strategisch, financieel, commercieel en operationeel management en leidinggeven verder te ontwikkelen. De deelnemers leren de eigen organisatie te analyseren aan de hand van het 7S-model en formuleren op basis hiervan een verbeterplan voor de eigen organisatie. Om naast vakkennis ook persoonlijke groei te bereiken, volgt de deelnemer het onderdeel ‘Persoonlijke ontwikkeling’, dat in de vorm van drie bloktrainingen van twee dagen is gegoten. Ook na deze bloktrainingen blijft persoonlijke ontwikkeling de rode draad door de opleiding vormen. De deelnemer ontwikkelt voortdurend inzichten en kwaliteiten die nodig zijn om op creatieve wijze zichzelf en zijn medewerkers te inspireren en te coachen. Ook voor die medewerkers voor wie een volledige hbo-opleiding nog te hoog gegrepen is of qua tijdsinvestering te belastend is, is de HMR een uitstekende opleiding.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor (assistent) filiaalmanagers en -ondernemers/franchisers met potentie om door te groeien.

Programma

De opleiding bestaat uit 5 modules:

  • persoonlijke ontwikkeling
  • strategisch management
  • sturen op resultaat
  • personeelsmanagement
  • leiderschap

Ten behoeve van het onderdeel ‘Persoonlijke ontwikkeling’ zijn in de opleiding 3 tweedaagse bloktrainingen opgenomen. Deze bloktrainingen zijn inclusief overnachting en avondprogramma. De deelnemers werken naast de studiebijeenkomsten in een digitale leeromgeving aan themaopdrachten en reflectieverslagen.

 

Duur

De opleiding hoger management voor de retail duurt 1 studiejaar.

Studiebegeleiding

Tijdens de opleiding voert de deelnemer opdrachten in de praktijk uit. Hierbij is begeleiding door een bedrijfscoach gewenst. Daarnaast wordt de deelnemer gedurende het studiejaar eenmaal op de werkplek bezocht. Er moet rekening worden gehouden met een tijdsinvestering door de begeleider van ongeveer 1 uur per week per deelnemer.

Toelatingseisen

Elke module wordt afgesloten met een toets en/of een themaopdracht. De optelsom van deze onderdelen vormt de totaalbeoordeling van de opleiding. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het OVD-certificaat Hoger Management voor de Retail.

 

Incompany en open inschrijving

Wij bieden deze opleiding zowel incompany als in de vorm van open inschrijving aan.