MBO+

Hoger Supermarkt-management (HSM)

De opleiding Hoger Supermarkt Management (HSM) is erop gericht om vanuit praktische situaties de eigen capaciteiten op het gebied van strategisch, financieel, commercieel en operationeel management en leidinggeven verder te ontwikkelen

OPEN

INSCHRIJVING

“Leerzame en nuttige opleiding waar ik zowel op mijn werk als in de thuissituatie veel aan zal hebben.”

BEDRIJFSGROEP /INCOMPANY

Algemene info

De opleiding Hoger Supermarkt Management (HSM) is erop gericht om vanuit praktische situaties de eigen capaciteiten op het gebied van strategisch, financieel, commercieel en operationeel management en leidinggeven verder te ontwikkelen. De deelnemers leren de eigen organisatie te analyseren aan de hand van het 7S-model en formuleren op basis hiervan een verbeterplan voor de eigen organisatie. Om naast vakkennis ook persoonlijke groei te bereiken, volgt de deelnemer het onderdeel ‘Persoonlijke ontwikkeling’, dat in de vorm van drie bloktrainingen van twee dagen is gegoten. Ook na deze bloktrainingen blijft persoonlijke ontwikkeling de rode draad door de opleiding vormen. De deelnemer ontwikkelt voortdurend inzichten en kwaliteiten die nodig zijn om op creatieve wijze zichzelf en zijn medewerkers te inspireren en te coachen. Ook voor die medewerkers voor wie een volledige hbo-opleiding nog te hoog gegrepen is of qua tijdsinvestering te belastend is, is de HSM een uitstekende opleiding.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor (assistent) supermarktmanagers en -ondernemers/franchisers met potentie om door te groeien.

Programma

De opleiding bestaat uit 4 modules:

  • persoonlijke ontwikkeling
  • de klant
  • de winkel
  • de omgeving.

Ten behoeve van het onderdeel ‘Persoonlijke ontwikkeling’ zijn in de opleiding 3 tweedaagse bloktrainingen opgenomen. Deze bloktrainingen zijn inclusief overnachting en avondprogramma. De deelnemers werken naast de studiebijeenkomsten in een digitale leeromgeving aan themaopdrachten en reflectieverslagen.

 

Duur

De opleiding hoger supermarktmanagement duurt 1 studiejaar.

Studiebegeleiding

Tijdens de opleiding voert de deelnemer opdrachten in de praktijk uit. Hierbij is begeleiding door een bedrijfscoach gewenst. Daarnaast wordt de deelnemer gedurende het studiejaar eenmaal op de werkplek bezocht. Er moet rekening worden gehouden met een tijdsinvestering door de begeleider van ongeveer 1 uur per week per deelnemer.

Toelatingseisen

  • CBL4-, VHSM- of mbo4-diploma
  • 2 jaar werkervaring als (assistent) supermarktmanager.

In voorkomende gevallen kan OVD of de werkgever het initiatief nemen tot een individueel intakegesprek.

Incompany en open inschrijving

Wij bieden deze opleiding zowel incompany als in de vorm van open inschrijving aan.

Prijsstelling

€ 4950,- per deelnemer (Dit is inclusief lesmaterialen, licenties, locatie- en cateringkosten, exclusief btw).

Toetsing en diploma’s

Elk thema wordt afgesloten met twee themaopdrachten en het maken van een rapport. Aan het eindrapport is een presentatie gekoppeld. Daarnaast zijn er drie kennistoetsen. De optelsom van deze onderdelen vormt de totaalbeoordeling van de opleiding. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het OVD-diploma Hoger Supermarktmanagement en het CBL5-diploma Supermarktmanager.