Retail

MBO 4 | Manager retail

De filiaalmanager heeft een veelzijdige en afwisselende baan waarbij hij vooral verantwoordelijk is voor het aansturen van een filiaal. Hij geeft leiding aan de verkopers en verkoopspecialisten in het filiaal. 

OPEN

INSCHRIJVING

“Dankzij deze opleiding krijg ik meer inzicht in en grip op alle processen die zich in de winkel afspelen.”

BEDRIJFSGROEP /INCOMPANY

Algemene info

De filiaalmanager heeft een veelzijdige en afwisselende baan waarbij hij vooral verantwoordelijk is voor het aansturen van een filiaal. Hij geeft leiding aan de verkopers en verkoopspecialisten in het filiaal. Het halen van de omzet is één van de belangrijkste verantwoordelijkheden. Daarnaast plant hij de werkzaamheden en begeleidt hij de medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden. Hij zorgt voor een goede sfeer binnen het team en is het centrale aanspreekpunt. Naast vakkennis wordt in deze tweejarige opleiding veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling.

Toelatingseisen

Diploma mbo3 Eerste Verkoper/mbo3 Verkoopspecialist. Aangezien het om een versnelde opleiding gaat, worden ook werkervaring en de huidige functie bij de toelatingsprocedure meegewogen. Er vindt altijd een intakegesprek plaats.

Doelgroep

(eerste) verkoopmedewerkers of assistent-filiaalmanagers met leidinggevende ambitie, die veel verantwoordelijkheid aankunnen en het resultaat van hun vestiging willen vergroten door een verbeterde inzet van mensen en middelen.

Programma

Het lesprogramma bestaat uit twee kerntaken, drie ondersteunende vakken en twee keuzedelen:

  • Kerntaak 1 (beheer van goederenstroom en voorraad)
  • Kerntaak 2 (coördinatie verkoopactiviteiten)
  • Kerntaak 3 (leidinggeven)
  • Kerntaak 4 (beleid van de organisatie)
  • Nederlands (luisteren, lezen, schrijven, spreken en gesprekken voeren)
  • Rekenen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden)
  • Loopbaan en burgerschap (ontwikkelen van eigen loopbaan- en burgerschapscompetenties)
  • Keuzedelen (in overleg met de organisatie)

 

Duur

De opleiding duurt 2 studiejaren (57 contactdagen) indien de deelnemer voldoet aan de toelatingseisen.

Toetsing en diploma

De opleiding wordt afgesloten met het mbo4-examen. Bij voldoende resultaat voor zowel de theorie als de praktijk ontvangt de deelnemer het mbo4-diploma Manager retail.

Praktijkbegeleiding

De praktijkopleider (coach binnen het bedrijf) is verantwoordelijk voor de begeleiding van de gehele opleiding en de praktijkexaminering van de deelnemer. Hierbij wordt hij ondersteund door de praktijkbegeleider van het ROC.

 

Incompany en open inschrijving

Wij bieden deze opleiding zowel incompany als in de vorm van open inschrijving aan.

Opstartmogelijkheden

Incompany-groepen kunnen elk moment van het jaar opstarten.

Opleidingstarief en Subsidieregeling Praktijkleren

Het opleidingstarief is afhankelijk van de groepsgrootte en de eventuele maatwerkaanpassingen. Voor elke deelnemer kan via de Subsidieregeling Praktijkleren een subsidiebijdrage van maximaal € 5.400,- aangevraagd worden.