SUPERMARKT

MBO 4 | Manager retail

De afdelingsmanager heeft een veelzijdige en afwisselende baan waarbij hij met name verantwoordelijk is voor het aansturen van zijn afdeling. 

OPEN

INSCHRIJVING

“Een mooie opleiding om een breed zicht te krijgen op alle activiteiten die in een supermarkt plaatsvinden, zowel aan de menskant als aan de goederenkant.”

BEDRIJFSGROEP /INCOMPANY

Algemene info

De afdelingsmanager heeft een veelzijdige en afwisselende baan waarbij hij met name verantwoordelijk is voor het aansturen van zijn afdeling. Hij geeft leiding aan de verkoopmedewerkers in de supermarkt. Het halen van de afdelingsbegroting is één van de belangrijkste verantwoordelijkheden. Daarnaast plant hij de werkzaamheden en begeleidt hij de medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden.

Toelatingseisen

Diploma mbo3 Eerste Verkoper. Aangezien het om een versnelde opleiding gaat, worden ook werkervaring en de huidige functie bij de toelatingsprocedure meegewogen. Er vindt altijd een intakegesprek plaats, en in geval van twijfel over toelating kan OVD of de werkgever het initiatief nemen tot een intaketoets.

Doelgroep

Afdelingsmanagers en assistent-supermarktmanagers die het resultaat van hun afdeling willen vergroten.

Programma

Het lesprogramma bestaat uit twee kerntaken, drie ondersteunende vakken en twee keuzedelen:

  • Kerntaak 1 (beheer van goederenstroom en voorraad)
  • Kerntaak 2 (coördinatie verkoopactiviteiten)
  • Kerntaak 3 (leidinggeven)
  • Kerntaak 4 (beleid van de organisatie)
  • Nederlands (luisteren, lezen, schrijven, spreken en gesprekken voeren)
  • Rekenen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden)
  • Loopbaan en burgerschap (ontwikkelen van eigen loopbaan- en burgerschapscompetenties)
  • Keuzedelen (in overleg met de organisatie)

 

Duur

De opleiding duurt 2 studiejaren (57 contactdagen) indien de deelnemer voldoet aan de toelatingseisen.

Toetsing en diploma

De opleiding wordt afgesloten met het mbo4-/CBL4-examen. Bij voldoende resultaat voor zowel de theorie als de praktijk, ontvangt de deelnemer het mbo4-diploma Manager Handel (uitstroom afdelingsmanager), het OVD-diploma Voorbereidend Hoger Supermarktmanagement en het CBL4-diploma Afdelingsmanager.

Praktijkbegeleiding

De praktijkopleider (coach binnen het bedrijf) is verantwoordelijk voor de begeleiding van de gehele opleiding en de praktijkexaminering van de deelnemer. Hierbij wordt hij ondersteund door de praktijkbegeleider van SVO.

 

Incompany en open inschrijving

Wij bieden deze opleiding zowel incompany als in de vorm van open inschrijving aan.

Opstartmogelijkheden

Incompany-groepen kunnen elk moment van het jaar opstarten.

Opleidingstarief en Subsidieregeling Praktijkleren

Het opleidingstarief is afhankelijk van de groepsgrootte en de eventuele maatwerkaanpassingen. Voor elke deelnemer kan via de Subsidieregeling Praktijkleren een subsidiebijdrage van maximaal € 5.400,-  aangevraagd worden.