Selecteer een pagina

MBO

mbo 3 Retailspecialist non-food

Dé opstap naar een leidinggevende functie in de retail

42 lesdagen in 1,5 jaar

Volgens het nieuwe leerconcept

42 lesdagen in 1,5 jaar

Algemene info

Maken en volgen van een afdelingsbegroting en personeelsplanning, leidinggeven aan en motiveren van medewerkers en inspelen op ontwikkelingen in de markt, zijn slechts enkele zaken waarmee een startende leidinggevende te maken krijgt. De diversiteit aan werkzaamheden maakt deze functie niet alleen aantrekkelijk, maar vraagt ook om een brede kennis van de winkelpraktijk. De opleiding Retailspecialist is een uitdagende vervolgopleiding voor ervaren verkoopmedewerkers die aan een volgende stap in hun carrière toe zijn.

De opleiding is dit jaar volledig vernieuwd. Centraal in de opleiding staan hospitality en de klantbeleving, en de bijdrage die de medewerker daaraan kan geven door passie voor het vak en klantgerichtheid. Daarnaast komen ook technologische ontwikkelingen en het belang van klantdata aan de orde.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor beginnende leidinggevenden (eerste verkoopmedewerkers, assistent afdelingsmanagers, e.d.). De deelnemer leert de grondslagen van modern beheer van een afdeling of winkel. Naast hospitality, verkoop, service en leidinggeven is er ook aandacht voor de meer beheersmatige en uitvoerende kant van het vak, met onderwerpen als goederenverwerking, marketing en assortimentsbeheer.

Duur

De opleiding Retailspecialist is een verkort opleidingsprogramma en duurt 1,5 jaar verdeeld over 42 lesdagen.

Groepsgrootte

De opleiding kent een minimale groepsgrootte van 15 deelnemers en een maximum van 17 deelnemers.

Studiebegeleiding

De praktijkopleider (coach binnen het bedrijf) is verantwoordelijk voor de begeleiding van de gehele opleiding en de praktijkexaminering van de deelnemer. Hierbij wordt hij ondersteund door de praktijkbegeleider van het ROC, die de deelnemer tijdens de opleiding drie keer in de winkel bezoekt. Hiermee sluiten theorie en praktijk goed op elkaar aan.

Toetsing

Elke kerntaak wordt afgesloten met een toets of een werkstuk. Daarnaast vindt er toetsing in de praktijk plaats. Bij voldoende resultaat voor zowel de theorie als de praktijk ontvangt de deelnemer een officieel erkend mbo3-diploma Retailspecialist.

Samenwerkingspartner

Voor de uitvoering van deze mbo-opleiding werkt OVD Opleidingen samen met het OC&W erkend opleidingsinstituut ROC Gilde Opleidingen.

Toelating

De deelnemer dient te beschikken over het diploma mbo2 Verkoper of Retailmedewerker en minimaal een jaar werkzaam te zijn in een retailorganisatie. Indien de deelnemer dit diploma niet heeft, kan hij toegelaten worden op basis van een verklaring van de werkgever dat de deelnemer functioneert op mbo2-niveau. Dit moet aangetoond worden met bijvoorbeeld een functiebeschrijving.

Aangezien het om een versnelde opleiding gaat, worden ook werkervaring en de huidige functie bij de toelatingsprocedure meegewogen. Er vindt altijd een intakegesprek plaats, en in geval van twijfel over toelating kan OVD Opleidingen of de werkgever het initiatief nemen tot een intaketoets.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Kerntaak 1: verleent hospitality, adviseert en verkoopt.
  • Kerntaak 2: voert retailondersteunende en professionaliserende taken uit.
  • Nederlands.
  • Engels.
  • Rekenen.
  • Loopbaan en burgerschap.
  • Keuzedelen, in overleg met de organisatie, o.a.

 

Subsidie Praktijkleren

Voor elke deelnemer die via OVD Opleidingen een mbo-opleiding volgt gericht op het behalen van een mbo-diploma via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kan de werkgever een subsidie van maximaal € 2.700,- per deelnemer per opleidingsjaar ontvangen via de subsidieregeling Praktijkleren.

Voor deze opleiding is Subsidie Praktijkleren (maximaal): € 4.050,-

Meer informatie en de voorwaarden staan hier.

Hulp nodig bij de subsidieaanvraag? Voor een tarief van € 85,- per deelnemer (op basis van no cure no pay) regelen wij de volledige aanvraag.

Prijsstelling

  • Opleidingskosten: € 1.681,-
  • Lesmateriaal: € 314,-
  • Wettelijk lesgeld: € 624,- per schooljaar

Informatie en aanmelden

Heeft u interesse of wilt u één of meerdere deelnemers aanmelden, neem dan contact op met een van onze accountmanagers via 088-0084570 of sales@ovd-opleidingen.nl.