Selecteer een pagina

MBO

mbo 4 Retailmanager non-food

Dé opleiding om als manager succesvol te worden in de retail

70 lesbijeenkomsten in 2 jaar

18 april 2023 in Ede

Volgens het nieuwe leerconcept

70 lesbijeenkomsten in 2 jaar

18 april 2023 in Ede

Algemene info

Met deze boeiende opleiding leert de medewerker zijn kennis en ervaring in te zetten voor de aansturing van het team en het optimaliseren van de afdeling of winkel. De opleiding is dit jaar volledig vernieuwd. Centraal in de opleiding staan hospitality en de klantbeleving, en de bijdrage die de leidinggevende en zijn team daaraan kunnen geven door passie voor het vak en klantgerichtheid. Daarnaast komen ook technologische ontwikkelingen en het belang van klantdata aan de orde.

De (afdelings)manager heeft een veelzijdige en afwisselende baan waarbij hij met name verantwoordelijk is voor het aansturen van zijn afdeling of winkel. Hij geeft leiding aan de verkoopmedewerkers in de winkel. Het halen van de afdelingsbegroting is één van de belangrijkste verantwoordelijkheden. Daarnaast plant hij de werkzaamheden en begeleidt hij de medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden. Hij zorgt voor een goede sfeer binnen het team en hij is het centrale aanspreekpunt. 

Doelgroep

De opleiding Retailmanager is bedoeld voor afdelingsmanagers en assistent-filiaalmanagers die het resultaat van hun afdeling of winkel willen vergroten door een verbeterde inzet van mensen en middelen. Er is veel aandacht voor leiderschaps- en managementvaardigheden. Daarnaast is er veel aandacht voor operationele en beleidsmatige vaardigheden als personeelsmanagement, assortimentsbeheer, data-analyse en marketing.

Duur

De opleiding Retailmanager is een verkort opleidingsprogramma en duurt 2 jaar verdeeld over 70 lesbijeenkomsten van 6 uur per dag.

Groepsgrootte

De opleiding kent een minimale groepsgrootte van 11 deelnemers en een maximum van 17 deelnemers.

Studiebegeleiding

De praktijkopleider (coach binnen het bedrijf) is verantwoordelijk voor de begeleiding van de gehele opleiding en de praktijkexaminering van de deelnemer. Hierbij wordt hij ondersteund door de praktijkbegeleider van het ROC, die de deelnemer tijdens de opleiding drie keer in de winkel bezoekt. Hiermee sluiten theorie en praktijk goed op elkaar aan.

Toetsing

Elke kerntaak wordt afgesloten met een toets of een werkstuk. Het aantal examens wordt benoemd in het Examenreglement. Voor elke toets kan de deelnemer maximaal 2 keer een herkansing doen. Daarnaast vindt er toetsing in de praktijk plaats. Bij voldoende resultaat voor zowel de theorie als de praktijk ontvangt de deelnemer een officieel erkend mbo4-diploma Retailmanager.

Samenwerkingspartner

Voor de uitvoering van deze mbo-opleiding werkt OVD Opleidingen samen met het erkende mbo- opleidingsinstituut ROC Gilde Opleidingen.

Toelating

De deelnemer dient te beschikken over het diploma mbo3 Eerste Verkoper, Verkoopspecialist of Retailspecialist en minimaal twee jaar werkzaam te zijn in een retailorganisatie. Indien de deelnemer dit diploma niet heeft, kan hij toegelaten worden op basis van een verklaring van de werkgever dat de deelnemer functioneert op mbo3-niveau. Dit moet aangetoond worden met bijvoorbeeld een functiebeschrijving.

Aangezien het om een versnelde opleiding gaat, worden ook werkervaring en de huidige functie bij de toelatingsprocedure meegewogen. Er vindt altijd een intakegesprek plaats, en in geval van twijfel over toelating kan OVD Opleidingen of de werkgever het initiatief nemen tot een intaketoets.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Kerntaak 1: verleent hospitality, adviseert en verkoopt.
  • Kerntaak 2: Begeleidt retailondersteunende processen
  • Kerntaak 3: Personeelsmanagement
  • Kerntaak 4: Tactisch leidinggeven
  • Nederlands.
  • Engels.
  • Rekenen.
  • Loopbaan en burgerschap.
  • Keuzedelen, in overleg met de organisatie.

 

Studiemateriaal

Al het benodigde studiemateriaal wordt op de eerste dag door OVD Opleidingen verstrekt en is bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Subsidie Praktijkleren

Voor elke deelnemer die via OVD Opleidingen een mbo-opleiding volgt gericht op het behalen van een mbo-diploma via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kan de werkgever een subsidie van maximaal € 2.700,- per deelnemer per opleidingsjaar ontvangen via de subsidieregeling Praktijkleren.

Voor deze opleiding is Subsidie Praktijkleren (maximaal): € 5.400,-

Meer informatie en de voorwaarden staan hier.

Hulp nodig bij de subsidieaanvraag? Voor een tarief van € 85,- per deelnemer (op basis van no cure no pay) regelen wij de volledige aanvraag.

Prijsstelling

Opleidingskosten: € 3.190,-
Lesmateriaal: € 540,-
Wettelijk lesgeld per jaar: € 624,-

Praktijkleren subsidie maximaal: € 5.400,-

Alle deelnemers aan deze opleiding ontvangen een gratis laptop.

Informatie en aanmelden

Heeft u interesse of wilt u één of meerdere deelnemers aanmelden, neem dan contact op met een van onze accountmanagers via 088-0084570 of sales@ovd-opleidingen.nl.