Selecteer een pagina

PERSONEELSMANAGEMENT

 

Alle aspecten die van invloed zijn op PERSONEELSmanagement

Deelnemers leren in deze training wat noodzakelijk is om als manager personeelsaangelegenheden te plannen, te ontwikkelen en hierin veranderingen aan te brengen. Onderwerpen zijn: werving en selectie, ziekteverzuim, vitaliteit, opleidingsplattegrond, personeelsplanning en de invloed van personeelskosten op de omzet, marge en planning.

AANMELDEN:

Deze training duurt 3 lesdagen.

Totale studiebelasting is 45 uur.

€ 1.250/pp

Algemene info

De training wordt gegeven door één van de enthousiaste en ervaren trainers van OVD Opleidingen. De training bestaat uit een combinatie van theorie, praktijkopdrachten, e-learning en actieve werkvormen.

Doelgroep: Deze training is bedoeld voor (assistent) managers van een bouwmarkt of tuincentrum, filiaal/vestigingsmanagers binnen de retail en voor afdelingsmanagers die door willen groeien.

Doel: De training maakt gebruik van een combinatie van theorie, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en is gericht op het strategisch leren denken. De training is gebaseerd op situaties die voor een manager in de bouwmarkt/het tuincentrum van belang zijn.

Deelnemers leren in deze training hoe ze als manager personeelsaangelegenheden plannen, ontwikkelen en aanpassen. Onderwerpen zijn: werving en selectie, ziekteverzuim, vitaliteit, opleidingsplattegrond, personeelsplanning en de invloed van personeelskosten op de omzet, marge en planning.

De training geeft je inzicht in wat noodzakelijk is om als manager
personeelsaangelegenheden te plannen, te ontwikkelen en hierin veranderingen aan te brengen.

Inhoud

De training maakt gebruik van een combinatie van theorie en praktijk. De training is gebaseerd op situaties die voor een manager in de bouwmarkt/het tuincentrum van belang zijn.

Onderwerpen zijn:

  • Verzorgen van een optimale personeelsbezetting (W&S, in- door-uitstroom, opleiden).
  • Motiveren en begeleiden van medewerkers.
  • Formele gesprekken voeren met medewerkers.
  • (Actief begeleiden van) Verzuim en toezien op de arbeidsomstandigheden.

De training bestaat uit:

  • Klassikale lesuren.
  • Individuele persoonlijke begeleiding en ondersteuning.
  • Virtuele lessen, e-learningmodules met digitaal lesmateriaal.
  • Workshop, webinar en eindopdracht.

De e-learningmodule ‘Verzuim op de werkvloer/doelgerichte werkplanning’ wordt verzorgd door Icademy B.V., de overige trainingscomponenten door OVD Opleidingen B.V.

Studiebegeleiding

Theorielessen, groepsdiscussie, praktijkopdracht, inclusief e-learning modules gericht op personeelsmanagement. Begeleiding tijdens en tussen de trainingsmomenten door is aanwezig c.q. beschikbaar.

Studierichting

De deelnemer leert leiding te geven aan een team van (kader)medewerkers en zorg te dragen voor optimale prestaties van medewerkers. De training is mbo4-niveau.

Vooropleiding

Minimaal mbo3-niveau.

Toetsing

Deelnemers maken een eindopdracht met een presentatie voor de eigen vestiging/filiaal. E-learning opdracht met een toets. De training wordt afgerond met een officieel OVD Opleidingen certificaat.

Resultaat

  • Een (aankomend) bouwmarkt-/tuincentrummanager leert op een strategisch niveau naar alle zaken rondom personeel te handelen.
  • De manager weet welke aspecten van invloed zijn op personeelsmanagement en kan concreet aan de slag om verbeteringen ten aanzien van personele zaken door te voeren.