NL LEERT DOOR

(categorie C)

Training Financieel management voor de (assistent) bouwmarkt-/tuincentrummanager

Deelnemers leren in deze training wat noodzakelijk is om als manager alle financiële aangelegenheden op de juiste manier uit te voeren en een strategisch onderdeel te laten zijn van het winkelmanagement. Onderwerpen zijn: inkoop, verkoop, marge en o.a. de balans, de invloed van personeelskosten op de omzet en de marge. De manager leert het belang van een goed financieel management.

AANMELDEN:

Deze training duurt 3 lesdagen en heeft een studiebelasting van 45 uur.

€ 1.250/pp

Algemene info

De training wordt gegeven door één van de enthousiaste en ervaren trainers van OVD Opleidingen. De training bestaat uit een combinatie van theorie, praktijkopdrachten, e-learning en actieve werkvormen.

Gedurende de lockdown periode vindt deze training online plaats. Daarna is ook een fysieke variant beschikbaar.

Doelgroep: Deze training is bedoeld voor (assistent) managers van een bouwmarkt of tuincentrum, filiaal/vestigingsmanagers binnen de retail en voor afdelingsmanagers die door willen groeien.

Doel: de training maakt gebruik van een combinatie van theorie, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en is gericht op het strategisch leren denken. De training is gebaseerd op situaties die voor een manager in de bouwmarkt/het tuincentrum van belang zijn.

Deelnemers leren in deze training wat noodzakelijk is om als manager alle financiële aangelegenheden op de juiste manier uit te voeren en een strategisch onderdeel te laten zijn van het winkelmanagement. Onderwerpen zijn: inkoop, verkoop, marge en o.a. de balans, de invloed van personeelskosten op de omzet en de marge. De manager leert het belang van een goed financieel management.

Na deze training is de manager in staat op strategisch niveau te kunnen denken en handelen ten aanzien van financieel management in de bouwmarkt/het tuincentrum.

Aan het eind van de training heb je inzicht hoe je kan bijdragen aan een optimale exploitatie van de bouwmarkt/het tuincentrum, zodanig dat voldaan wordt aan de gestelde omzet- en kostendoelen.

Inhoud

Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere:

 • bewaken van (loon)kosten op omzet
 • resultaat- en balansrekening;
 • signaleren van ontwikkelingen en afwijkingen;
 • exploitatie-analyse,
 • resultaten en kengetallen,
 • controleren van de administratie.

Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de mate van invloed waar je als (aankomend) manager invloed op hebt.

De training bestaat uit:

 • klassikale lesuren
 • individuele persoonlijke begeleiding en ondersteuning
 • virtuele lessen, e-learningmodules met digitaal lesmateriaal
 • workshop, webinar en eindopdracht

De e-learningmodule ‘Financiële kengetallen’ wordt verzorgd door Icademy B.V., de overige trainingscomponenten door OVD Opleidingen B.V.

Studiebegeleiding

Theorielessen; Groepsdiscussie; Praktijkopdracht (binnen RIVM richtlijnen); Inclusief e-learning modules gericht op financieel management. Begeleiding tijdens en tussen de trainingsmomenten door is aanwezig c.q. beschikbaar.

Studierichting

De deelnemer leert bij te dragen aan een optimale exploitatie van de bouwmarkt/het tuincentrum, zodanig dat voldaan wordt aan de gestelde omzet- en kostendoelen. De training is MBO 4 / HBO niveau.

Vooropleiding

Minimaal MBO 3 niveau.

Toetsing

Deelnemers maken een eindopdracht met presentatie voor de eigen vestiging/filiaal. E-learning opdracht met een toets. De training wordt afgerond met een officieel OVD Opleidingen certificaat.

Resultaat

 • Een (aankomend) bouwmarkt-/tuincentrummanager leert op een strategisch niveau naar alle zaken rondom financiën te handelen.
 • De manager weet welke aspecten van invloed zijn op financieel management en kan concreet aan de slag om verbeteringen ten aanzien van financiële zaken door te voeren.

 

Beschikbare open inschrijvingen

Kies een datum, vul je gegevens in en we sturen je een mail om de inschrijving te voltooien!

Er zijn op dit moment nog geen open inschrijvingen beschikbaar.