NL LEERT DOOR

(categorie C)

Training Groene Klimaatpleinambassadeur

Deelnemers leren in deze training wat noodzakelijk is om als groene klimaatpleinambassadeur te weten over goede grond, klimaatmaatregelen, bomen, planten en struiken die tegen hitte/droogte kunnen, hoe krijg je onder andere vogels, vlinders, bijen en andere beestjes in je tuin. Hoe koppel je een regenton aan je rioolpijp en als je een tegel eruit haalt, wat doe je er dan in.

AANMELDEN:

Deze training duurt 3 lesdagen en heeft een studiebelasting van 45 uur.
€ 1.250/pp

Algemene info

De training wordt gegeven door één van de enthousiaste en ervaren trainers van OVD Opleidingen. De training bestaat uit een combinatie van theorie, praktijkopdrachten, e-learning en actieve werkvormen.

Deze training bevat 1 dagdeel waarin je gaat oefenen met een ervaren trainingsacteur.

Gedurende de lockdown periode vindt deze training online plaats. Daarna is ook een fysieke variant beschikbaar.

Doelgroep: tuincentrum medewerkers opleidingsniveau 3 en 4.

Doel: de training maakt gebruik van een combinatie van theorie, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en is gericht het informeren, motiveren, involveren en enthousiasmeren van bezoekers van de tuincentra om hun tuin biodivers en klimaatadaptief in te richten en zo zelf bij te dragen aan een gezonde leefomgeving van mens en dier. De training is gebaseerd op situaties die voor een medewerker in en om het groene klimaatplein in de bouwmarkt met de tuinafdeling/het tuincentrum van belang zijn.

Deelnemers leren in deze training wat noodzakelijk is om als groene klimaatpleinambassadeur te weten over goede grond, klimaatmaatregelen, bomen, planten en struiken die tegen hitte/droogte kunnen, hoe krijg je onder andere vogels, vlinders, bijen en andere beestjes in je tuin. Hoe koppel je een regenton aan je rioolpijp en als je een tegel eruit haalt, wat doe je er dan in.
Daarnaast leren ze hoe ze de bezoeker hierop kunnen aanspreken en het kunnen koppelen aan de verkoop van producten die bijdragen aan die gezonde groene tuin. Onderwerpen zijn: goede grond, gewasbeschermingsmiddelen, kennis van planten, bomen, struiken, afkoppelen, biodiversiteit.

Na deze training is de tuincentrummedewerker in staat om enthousiast de bezoeker te kunnen vertellen wat deze kan doen en bijdragen in de eigen tuin en weet hij ook welke producten daarbij horen. Het groene klimaatplein is een plaats in het tuincentrum waar bezoekers informatie kunnen krijgen over hoe zij hun tuin kunnen vergroenen en klimaatadaptief kunnen maken. Dit is één van de middelen om de komende 5 jaar het doel ‘Een Veluwe aan natuur erbij’ te realiseren. Dit betekent dat iedere tuin (5,5 miljoen tuinen) 10 m2 moet vergroenen. Een dak, een haag, een wadi, borders, gazon, etc.

Aan het eind van de training kun jij de bezoeker adviseren over hoe zij hun tuin zó kunnen inrichten, dat deze beschermt tegen hitte en droogte. Ook weet jij hun te vertellen hoe zij overtollig water kunnen opvangen en hoe ze hun tuin aantrekkelijk kunnen maken voor vogels, vlinders en bijen.

Inhoud

Wat is nou een klimaatvriendelijke en bio-diverse tuin? Wat moet de bezoeker doen om dit te realiseren en wat heeft hij hiervoor nodig? Welke producten kun jij dan adviseren?

De onderstaande onderwerpen zorgen ervoor dat jij deze vragen kan beantwoorden:

  • Bodemleven: Wat is een gezonde bodem, welke grondsoorten zijn er, hoe ziet de opbouw van de grond eruit, wat zijn gezonde planten en wat zijn alternatieven voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen;
  • De levende tuin: Wat doet het gebruik van meer groen in je tuin? En hoe zorg je ervoor dat vogels, vlinders en bijen jouw tuin weten te vinden?
  • Klimaatvriendelijke tuinieren: Gericht op water, droogte en hitte. Hoe kun je extreme weersomstandigheden omzetten in klimaatvriendelijke mogelijkheden voor je tuin? Welke concrete maatregelen kun je nemen en hoe doe je dat?
  • Adviesvaardigheden: Je leert hoe je de bezoeker aanspreekt op klimaatvriendelijk handelen en hoe je de koppeling kan maken met de verkoop van producten die bijdragen aan die gezonde groene tuin.

De training bestaat uit:

  • klassikale lesuren
  • individuele persoonlijke begeleiding en ondersteuning
  • virtuele lessen, e-learningmodules met digitaal lesmateriaal
  • workshop, webinar en eindopdracht

De e-learningmodule ‘Gewasbescherming en afkoppeling regenpijp van riool’ wordt verzorgd door Icademy B.V., de overige trainingscomponenten door OVD Opleidingen B.V.

Studiebegeleiding

Theorielessen; Groepsdiscussie; Praktijkopdracht (binnen RIVM richtlijnen); Inclusief e-learning modules gericht op gewasbescherming en afkoppeling regenpijp van riool. Begeleiding tijdens en tussen de trainingsmomenten door is aanwezig c.q. beschikbaar.

Studierichting

De deelnemer leert wat een klimaatadaptieve en biodiverse tuin is, hoe die te realiseren, wat je hiervoor nodig hebt en welke producten hierbij horen. De deelnemer leert hoe hij de klant hiervan kan overtuigen. De training is MBO 3 / MBO 4 niveau.

Vooropleiding

Achtergrond als medewerker tuincentrum, hovenier of gelijkwaardig is een vereiste.

Toetsing

E-learning opdracht met een toets. De training wordt afgerond met een officieel OVD Opleidingen certificaat.

Resultaat

  • De deelnemer leert wat duurzaamheid in de tuin betekent en op welke wijze de klant zelf kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier.
  • De Groene Klimaatambassadeur weet welke aspecten van invloed zijn op een groene, gezonde tuin en dat dit bijdraagt aan een gezonde groene leefomgeving. De ambassadeur weet dit over te brengen op de klant en vertaalt dit naar acties en producten.

 

Beschikbare open inschrijvingen

Kies een datum, vul je gegevens in en we sturen je een mail om de inschrijving te voltooien!

Locatie
ONLINE
Tijd
van 09:00u tot 17:00u
3 dagen
dinsdag 11 januari 2022
dinsdag 18 januari 2022
dinsdag 25 januari 2022
€ 0.00
Voldoende plaatsen beschikbaar
Locatie
ONLINE
Tijd
van 09:00u tot 17:00u
3 dagen
dinsdag 1 februari 2022
dinsdag 8 februari 2022
dinsdag 15 februari 2022
€ 0.00
Voldoende plaatsen beschikbaar

*Wij sturen u, nadat we uw aanmelding hebben ontvangen, een link naar onze beveiligde uploadportal. Wij moeten op verzoek van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid een kopie-paspoort of rijbewijs én een toestemmingsverklaring van u ontvangen om de inschrijving te voltooien. Dit heeft te maken met het verantwoordingsproces ten opzichte van de gehonoreerde subsidie. Onze portal voldoet aan alle veiligheidseisen en is SSL-versleutend. Wij behandelen gegevens volgens AVG-wetgeving.