NL LEERT DOOR

(categorie C)

Training Strategisch management voor de (assistent) bouwmarkt-/tuincentrummanager

Deelnemers leren in deze training wat noodzakelijk is om als manager alle strategische aangelegenheden op de juiste manier uit te voeren en een onderdeel te laten zijn van het winkelmanagement.

AANMELDEN:

Deze training duurt 3 lesdagen en heeft een studiebelasting van 45 uur.

€ 1.250/pp

Algemene info

De training wordt gegeven door één van de enthousiaste en ervaren trainers van OVD Opleidingen. De training bestaat uit een combinatie van theorie, praktijkopdrachten, e-learning en actieve werkvormen.

Gedurende de lockdown-periode vindt deze training online plaats. Daarna is ook een fysieke variant beschikbaar.

Doelgroep: Deze training is bedoeld voor (assistent) managers van een bouwmarkt of tuincentrum, filiaal/vestigingsmanagers en voor afdelingsmanagers die door willen groeien.

Doel: Aan het eind van de training kan je binnen de kaders die de formule stelt, strategische acties voor je eigen vestiging/filiaal formuleren en in gang zetten. Op deze manier leer je hoe je de prestaties van jouw vestiging kunt optimaliseren.

Inhoud

Deelnemers leren in deze training wat noodzakelijk is om als manager alle strategische aangelegenheden op de juiste manier uit te voeren en een onderdeel te laten zijn van het winkelmanagement. Onderwerpen zijn:

 • Missie
 • Visie
 • Marktaandeel
 • Lokale markt
 • Formule-uitgangspunten
 • SWOT-analyse (intern, extern)

De training bestaat uit:

 • klassikale lesuren
 • individuele persoonlijke begeleiding en ondersteuning
 • virtuele lessen, e-learningmodules met digitaal lesmateriaal
 • workshop, webinar en eindopdracht

De e-learningmodules ‘Projectmanagement’ en ‘Duurzaam ondernemen’ worden verzorgd door Icademy B.V., de overige trainingscomponenten door OVD Opleidingen B.V.

Studiebegeleiding

Theorielessen; Groepsdiscussie; Praktijkopdracht (binnen RIVM richtlijnen); Inclusief e-learning modules gericht op strategisch management. Begeleiding tijdens en tussen de trainingsmomenten door is aanwezig c.q. beschikbaar.

Studierichting

De deelnemer leert samenhang te bewaken in (lange termijn) beleid en activiteiten tussen commercieel, financieel, operationeel en personeelsmanagement in de bouwmarkt/het tuincentrum. De training is MBO 4 / HBO niveau.

Vooropleiding

Minimaal MBO 3 niveau.

Toetsing

Deelnemers maken als opdracht een strategisch plan voor de eigen vestiging/filiaal. E-learning-opdracht met een toets. De training wordt afgerond met een officieel OVD Opleidingen certificaat.

Resultaat

 • Een (aankomend) bouwmarkt-/tuincentrummanager leert op een strategisch niveau naar alle zaken rondom personeel te handelen.
 • De manager weet welke aspecten van invloed zijn op strategisch management en kan concreet aan de slag om verbeteringen ten aanzien van lange termijnplanning door te voeren.

 

Beschikbare open inschrijvingen

Kies een datum, vul je gegevens in en we sturen je een mail om de inschrijving te voltooien!

*Wij sturen u, nadat we uw aanmelding hebben ontvangen, een link naar onze beveiligde uploadportal. Wij moeten op verzoek van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid een kopie-paspoort of rijbewijs én een toestemmingsverklaring van u ontvangen om de inschrijving te voltooien. Dit heeft te maken met het verantwoordingsproces ten opzichte van de gehonoreerde subsidie. Onze portal voldoet aan alle veiligheidseisen en is SSL-versleutend. Wij behandelen gegevens volgens AVG-wetgeving.