SUPERMARKT

MBO 2 | Verkoper

Deelnemers aan de opleiding krijgen inzicht in en leren verbanden te leggen tussen alle aspecten in een supermarkt.

OPEN

INSCHRIJVING

“De opleiding maakt duidelijk hoe alle winkelprocessen met elkaar samenhangen, waardoor ik ook meer zicht krijg op de taken van collega’s en dus beter kan samenwerken.”

BEDRIJFSGROEP /INCOMPANY

Algemene info

Gemotiveerde en deskundige medewerkers zijn bepalend voor het succes van een supermarkt. Uit diverse onderzoeken blijkt immers dat klanten hun supermarkt niet alleen op basis van prijs kiezen, maar vooral ook op basis van klantgerichtheid en vakkennis van de medewerkers. Werkhouding, inzicht in de winkelprocessen, motivatie, praktische kennis en vooral de juiste toepassing hiervan, zijn daarbij van groot belang. Deelnemers aan de opleiding krijgen inzicht in en leren verbanden te leggen tussen alle aspecten in een supermarkt.

Toelatingseisen

Diploma vmbo-basisberoepsgerichte opleiding. Aangezien het om een versnelde opleiding gaat, worden ook werkervaring en de huidige functie bij de toelatingsprocedure meegewogen. Er vindt altijd een intakegesprek plaats, en in geval van twijfel over toelating kan OVD of de werkgever het initiatief nemen tot een intaketoets.

Doelgroep

Ambitieuze kassa- en verkoopmedewerkers die hun functioneren willen verbeteren en een basis willen leggen voor een verdere carrière in de supermarkt.

Programma

Het lesprogramma bestaat uit twee kerntaken, drie ondersteunende vakken en twee keuzedelen:

  • Kerntaak 1 (ontvangst en verwerking van goederen)
  • Kerntaak 2 (verkopen en verkoopafhandeling)
  • Nederlands (Luisteren, lezen, schrijven, spreken en gesprekken voeren)
  • Rekenen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden)
  • Loopbaan en burgerschap (ontwikkelen van eigen loopbaan- en burgerschapscompetenties)
  • Keuzedelen (in overleg met de organisatie)

 

Duur

De opleiding duurt 1 studiejaar (25 contactdagen) indien de deelnemer voldoet aan de toelatingseisen.

Toetsing en diploma

De opleiding wordt afgesloten met het mbo2/CBL2-examen. Bij voldoende resultaat voor zowel de theorie als de praktijk ontvangt de deelnemer het mbo2-diploma Verkoper, het OVD-diploma Basisopleiding Supermarkt en het CBL2-diploma Verkoopmedewerker.

Praktijkbegeleiding

De praktijkopleider (coach binnen het bedrijf) is verantwoordelijk voor de begeleiding van de gehele opleiding en de praktijkexaminering van de deelnemer. Hierbij wordt hij ondersteund door de praktijkbegeleider van SVO.

 

Incompany en open inschrijving

Wij bieden deze opleiding zowel incompany als in de vorm van open inschrijving aan.

Opstartmogelijkheden

Incompany-groepen kunnen elk moment van het jaar opstarten.

Opleidingstarief en Subsidieregeling Praktijkleren

Het opleidingstarief is afhankelijk van de groepsgrootte en de eventuele maatwerkaanpassingen. Voor elke deelnemer kan via de Subsidieregeling Praktijkleren een subsidiebijdrage van maximaal € 2.700,-  aangevraagd worden.