MBO+

Voorbereidend Hoger Supermarkt management (VHSM-TOP)

Deelnemers aan de opleiding krijgen inzicht in en leren verbanden te leggen tussen alle aspecten in een supermarkt.

OPEN

INSCHRIJVING

“Deze opleiding verdiept met name de leidinggevende vaardigheden die ik in mbo4 al had geleerd, waardoor de koppeling met de praktijk veel duidelijker wordt.”

BEDRIJFSGROEP /INCOMPANY

Algemene info

Een leidinggevende positie in een supermarkt vereist naast een gedegen kennis van bedrijfsprocessen ook inzicht in de rol als leidinggevende. Veel leidinggevenden groeien door vanuit een rol als medewerker, en dan wil het nog wel eens lastig zijn om opeens leiding te geven aan medewerkers die eerst nog directe collega’s waren.

In de opleiding VHSM-TOP komen beide aspecten van het leidinggeven aan de orde. Er wordt nader gekeken naar systemen en structuren binnen de winkel, en hoe die met elkaar samenhangen. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van leidinggevende vaardigheden. Onderwerpen als feedback geven, managementstijlen, coachen, motiveren en conflicthantering staan daarbij centraal.

De deelnemers aan de opleiding leren de eigen organisatie te analyseren aan de hand van het Mens-Handel-model en formuleren op basis hiervan een verbeterplan voor een afdeling van de winkel. Hiermee laat de deelnemer zien structuren, systemen en mensen met elkaar in verbinding te kunnen brengen.

Duur

De opleiding VHSM-TOP bestaat uit 12 lesdagen (incl. eindpresentatie), verspreid over ca. 10 maanden; de exacte duur kan per groep variëren, afhankelijk van het startmoment.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor (beginnende) afdelingsmanagers en teamleiders die hun leiderschapskwaliteiten verder willen ontwikkelen.

Programma

In de opleiding komen diverse thema’s aan bod, die geclusterd zijn rond de zes componenten van het Mens-Handel-model. Binnen elke lesdag kunnen één of meer thema’s centraal staan, omdat ook in de praktijk alle thema’s met elkaar verweven zijn.

  • Managementstijl
  • Personeel
  • Cultuur
  • Systemen
  • Structuren
  • Strategie

Toetsing

De opleiding wordt afgesloten met het opstellen en presenteren van een verbeterplan voor een afdeling van de eigen winkel. Deze vormt de totaalbeoordeling van de opleiding. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het OVD-certificaat Voorbereidend Hoger Supermarktmanagement-TOP.

Studiebegeleiding

Tijdens de opleiding voert de deelnemer opdrachten in de praktijk uit. Hierbij is begeleiding door een bedrijfscoach gewenst. Er moet rekening worden gehouden met een tijdsinvestering door de begeleider van ongeveer 1 uur per week per deelnemer.

Toelating

Deelnemers dienen een mbo4-niveau en minimaal 1 jaar ervaring met leidinggevende taken te hebben. Met elke deelnemer wordt een intakegesprek gevoerd. Daarbij wordt gekeken naar de vooropleiding, de opgedane werkervaring, de huidige werksituatie en de ambitie en motivatie van de deelnemer. Ook wordt gekeken of er eventuele belemmeringen zijn (taalachterstand, dyslexie/dyscalculie, ziekte, e.d.). Indien het intakegesprek daartoe aanleiding vormt, kan er een instaptoets worden ingezet als voorwaarde voor toelating.

 

Incompany en open inschrijving

Wij bieden deze opleiding zowel incompany als in de vorm van open inschrijving aan.

Interesse /aanmelden

Heeft u interesse en wilt u één of meerdere deelnemers aanmelden, neem dan contact op met Silvia van Echtelt via 088-0084570 of info@ovd-opleidingen.nl.

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Klik dan op de interesse knop boven de tekst en laat uw gegevens achter.