Selecteer een pagina

MBO+

Voorbereidend Hoger Supermarkt Management

Deelnemers leren op afdelingsniveau verbanden te leggen tussen alle aspecten in een supermarkt.

€ 2.950,- per persoon

12 dagen in ca. 10 maanden

September 2023 in Ede

STARTGARANTIE nog enkele plekken beschikbaar

€ 2.950,- per persoon

12 dagen in ca. 10 maanden

September 2023 in Ede

Algemene info

Werk maken van je loopbaankansen? Wil je doorgroeien naar een filiaalmanagersrol, maar heb je nog wat stappen te zetten? Zie jij een grotere leidinggevende rol voor jezelf weggelegd en kun je daarin hulp gebruiken? Dan is deze opleiding voor jou een goed startpunt.

Verbeterplan maken
In deze praktisch gerichte opleiding ga je aan de slag met een actuele, relevante casus binnen jouw afdeling of een afdeling in jouw onderneming. Doel: het maken van een verbeterplan, waarmee je jouw afdelingsresultaat winstgevender maakt. Je leert aantoonbaar een bijdrage te leveren aan de exploitatie en je bedrijfsvoering te optimaliseren.

In de opleiding leer je je eigen organisatie & afdeling kennen vanuit een andere invalshoek: wat zijn de systemen en processen binnen de winkel en hoe hangen deze met elkaar samen? Hierbij houd je continu de vraag voor ogen: Wat betekent dit nu voor mijn klant en dus voor mijn afdeling? Aan de hand van een praktisch stappenplan kom jij uiteindelijk tot je verbeterconclusies. En deze kun je vervolgens gelijk toepassen op jouw afdeling!

Persoonlijke ontwikkeling
Een goede leidinggevende durft ook leiding te geven aan zichzelf. Daarom besteden we in de opleiding aandacht voor de ontwikkeling van jouw leidinggevende kwaliteiten. Waar sta je in je ontwikkeling? Op welke punten wil jij jezelf als persoon en als leidinggevende van jouw afdeling ontwikkelen?

Doelgroep

De opleiding is voor jou geschikt wanneer je werkzaam bent als beginnend afdelingsmanager of teamleider. Je hebt enige werkervaring met leidinggeven en wil je hier verder in ontwikkelen.
Van belang is dat je momenteel in een leidinggevende functie werkt. Je gaat het geleerde namelijk meteen in de praktijk toepassen!

Je bent praktisch onderlegd en vindt het prettig continu de vertaalslag te maken van het geleerde naar de werkvloer. Je wilt vanuit je leidinggevende rol je kennis en ervaring graag verdiepen en verbreden in de wereld van supermarktmanagement.

Toelating

  • Minimaal afgeronde mbo3 opleiding
  • Je bent minimaal 1 jaar werkzaam in een functie waarbij je momenteel leidinggevende taken hebt.

Om samen met jou te kunnen bepalen of deze opleiding bij jou past, wordt een intakegesprek gevoerd. Daarbij kijken we naar je vooropleiding, je opgedane werkervaring, je huidige werksituatie en jouw ambitie en motivatie.

Ook wordt gekeken of er eventuele belemmeringen zijn die het leren kunnen beïnvloeden (taalachterstand, dyslexie/dyscalculie, ziekte, e.d.).

In overleg kan een vervolggesprek met de docent worden ingepland.

Programma

De docent van deze opleiding kent de supermarktwereld als geen ander en helpt jou om tot een concreet, praktisch en haalbaar verbeterplan te komen.

In de opleiding komen diverse thema’s aan bod, aan de hand van het Mens-Handel-model. Het MH-model is een operationele, praktische vertaling van het 7S-model van McKinsey, waarin de volgende elementen aan de orde komen:

  • Formulestrategie
  • Organisatiestructuur
  • Operationele processen en systemen
  • Personele organisatie
  • Managementvaardigheden
  • Leiderschapsstijlen
  • Organisatiecultuur

Om een doeltreffend plan te ontwikkelen voor jouw afdeling, combineren we dit met de P’s van de marketing. De marketingmix met de 6 P’s komt aan bod, in theorie en in de praktijk.

Duur

Op 3 november 2022 kun je starten in de volgende groep. De opleiding bestaat uit 12 lesdagen (incl. eindpresentatie) en is verspreid over ca. 10 maanden.

 

Studiemateriaal

Al het benodigde studiemateriaal wordt op de eerste dag door OVD Opleidingen verstrekt en is bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Toetsing

Gedurende de opleiding lever je opdrachten in. De uitkomsten voeg je samen tot jouw verbeterplan. Je sluit de opleiding af met het presenteren van het verbeterplan en het presenteren van de door jou doorgemaakte persoonlijke ontwikkeling. Deze componenten vormen samen de totaalbeoordeling van de opleiding. Bij voldoende resultaat ontvang je het OVD Opleidingen-certificaat Voorbereidend Hoger Supermarktmanagement.

Gedurende de opleiding lever je opdrachten in bij de docent. Hij beoordeelt deze en geeft hierop feedback. De uitkomsten van de opdrachten vormen de input van jouw verbeterplan.

Studiebegeleiding

Tijdens de opleiding voer je opdrachten in de praktijk uit. Hierbij is begeleiding door een bedrijfscoach gewenst, dit kan bijvoorbeeld je leidinggevende zijn. Er moet door de bedrijfscoach rekening worden gehouden met een tijdsinvestering van ongeveer 1 uur per week per deelnemer.

Je eigen studiebelasting naast je opleiding komt uit op ongeveer 5 uur per week.

Interesse?

Heb je interesse of specifieke vragen? Neem dan contact op met Mitch Schroduer (accountmanager) via 088-0084570 of
06-31786262 of m.schroduer@ovd-opleidingen.nl

Aanmelden kan via de aanmeldknop op deze pagina.

Datum

Dag

Onderwerpen

3-11-2022 Kick-off Introductie, programma-overzicht, doelstellingen, eindopdracht, kennismaking, MH-Model
24-11-2022 Dag 1 MH-model, 8-stappenplan, DISC en timemanagement
8-12-2022 Dag 2 De klant centraal
5-1-2023 Dag 3 Strategie
26-1-2023 Dag 4 Product- prijs – processen (systemen)
16-2-2023 Dag 5

Personeel 1: communicatie

9-3-2023 Dag 6 Personeel 2: leidinggeven/management
30-3-2023 Dag 7 Plaats-promotie-presentatie
20-4-2023 Dag 8 SWOT, voortgang verbeterplan
11-5-2023 Dag 9 DISC-team, coaching
25-5-2023 Dag 10 HRM: Werving, selectie en beoordeling
15-6-2023 Dag 11 Afronden plan van aanpak + definitieve GO
22-6-2023 Dag 12 Eindpresentaties