Selecteer een pagina

MBO+

Voorbereidend Hoger Supermarkt Management

Je leert op afdelingsniveau verbanden te leggen tussen alle aspecten van de bedrijfsvoering in een supermarkt en je gaat stappen zetten in je ontwikkeling als leidinggevende.

€ 3.595,- (excl. 21% btw)

12 dagen in ca. 10 maanden

13 april in Ede

€ 3.595,- (excl. 21% btw)

12 dagen in ca. 10 maanden

13 april in Ede

Algemene info

In deze praktisch gerichte opleiding ga je aan de slag met een actuele, relevante casus binnen jouw afdeling. Doel is het maken en uitvoeren van een verbeterplan, waarmee je jouw afdelingsresultaat verbetert. Je leert vanuit een leidinggevende rol aantoonbaar een bijdrage te leveren aan de exploitatie en je bedrijfsvoering te optimaliseren.

Ook besteden we in de opleiding aandacht aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke en leidinggevende kwaliteiten. Je krijgt inzicht in waar je staat in je ontwikkeling, en op welke jij jezelf als persoon en als leidinggevende van jouw afdeling verder kunt ontwikkelen.

Na afronding van de opleiding ken je de systemen en processen binnen je winkel. Je weet hoe deze met elkaar samenhangen en wat deze betekenen voor je klanten en je medewerkers.

Daarnaast ben je je bewust van je rol als leidinggevende en je eigen kwaliteiten, en kun je vanuit die kennis sturing geven aan je eigen ontwikkeling en dat van je team.

Groepsgrootte

8 – 14 deelnemers

 

Doelgroep

De opleiding is voor jou geschikt wanneer je werkzaam bent als beginnend afdelingsmanager of teamleider. Je hebt enige werkervaring met leidinggeven en wil je hier verder in ontwikkelen. Je bent praktisch onderlegd en vindt het prettig continu de vertaalslag te maken van het geleerde naar de werkvloer. Van belang is dat je momenteel in een leidinggevende functie werkt. Je gaat het geleerde namelijk meteen in de praktijk toepassen.

Toelating

Minimaal afgeronde mbo3-opleiding en minimaal 1 jaar werkzaam in een functie waarbij je leidinggevende taken hebt.

Om samen met jou te kunnen bepalen of deze opleiding bij jou past, wordt een intakegesprek gevoerd. Daarbij kijken we naar je vooropleiding, je opgedane werkervaring, je huidige werksituatie en jouw ambitie en motivatie. Ook wordt gekeken of er eventuele belemmeringen zijn die het leren kunnen beïnvloeden (taalachterstand, dyslexie/dyscalculie, ziekte, e.d.).

In geval van twijfel kan een vervolggesprek met de docent worden ingepland.

Werkwijze

De lesdagen zijn interactief, met veel ruimte voor eigen inbreng, discussie en uitwisseling van ervaringen.

Elke lesdag staat een thema centraal. Je bereid je op elk thema voor door middel van een voorbereidingsopdracht die je via een digitale leeromgeving bij de docent inlevert.

Programma

In de opleiding komen diverse thema’s aan bod, aan de hand van het Mens-Handel-model. Het MH-model is een operationele, praktische vertaling van het 7S-model van McKinsey, waarin de volgende elementen aan de orde komen:

  • Formulestrategie
  • Organisatiestructuur
  • Operationele processen en systemen
  • Personele organisatie
  • Managementvaardigheden
  • Leiderschapsstijlen
  • Organisatiecultuur

Om een doeltreffend plan te ontwikkelen voor jouw afdeling, combineren we dit met de P’s van de marketing.

Duur

De opleiding bestaat uit 12 lesdagen (incl. eindpresentatie),  verspreid over ca. 10 maanden.

Studiebegeleiding

Tijdens de opleiding voer je opdrachten in de praktijk uit. Hierbij is begeleiding door een bedrijfscoach gewenst, dit kan bijvoorbeeld je leidinggevende zijn. De bedrijfscoach dient rekening te houden met een tijdsinvestering van ongeveer 1 uur per week.

Om je nog beter te kunnen begeleiden in je ontwikkeling, brengt de docent ongeveer halverwege de opleiding een bezoek aan de vestiging waar je werkt. Samen met jou en je bedrijfscoach wordt de voortgang besproken en kijken we welke verdere ondersteuning je nodig hebt om het optimale uit jezelf te halen.

 

Studiemateriaal

Het benodigde studiemateriaal wordt op de eerste dag door OVD Opleidingen verstrekt en is bij de prijs van de opleiding inbegrepen. Je dient zelf over een pc of laptop met internetverbinding te beschikken.

Toetsing

Gedurende de opleiding lever je opdrachten in. De uitkomsten voeg je samen tot jouw verbeterplan. Je sluit de opleiding af met het presenteren van het verbeterplan en het presenteren van de door jou doorgemaakte persoonlijke ontwikkeling. Deze componenten vormen samen de totaalbeoordeling van de opleiding. Bij voldoende resultaat ontvang je het OVD Opleidingen-certificaat Voorbereidend Hoger Supermarktmanagement.

Studiebelasting

Naast het bijwonen van de lesdagen ben je ongeveer 5 uur per week bezig met het maken van opdrachten en het werken aan je verbeterplan.

Interesse?

Heb je interesse of specifieke vragen? Neem dan contact op met OVD Opleidingen via 088-0084570 of sales@ovd-opleidingen.nl.

Datum

Dag

Onderwerpen

13-4-2023 Kick-off Introductie, programma-overzicht, doelstellingen, eindopdracht, kennismaking, MH-Model
4-5-2023 Dag 1 MH-model, 8-stappenplan, DISC en timemanagement

8-6-2023

Dag 2 De klant centraal
29-6-2023 Dag 3 Strategie
14-9-2023 Dag 4 Product- prijs – processen (systemen)
5-10-2023 Dag 5 Personeel 1: communicatie
26-10-2023 Dag 6 Personeel 2: leidinggeven/management
9-11-2023 Dag 7 Plaats-promotie-presentatie
30-11-2023 Dag 8 SWOT, voortgang verbeterplan
11-1-2024 Dag 9 HRM: Werving, selectie en beoordeling
8-2-2024 Dag 10 DISC-team, coaching
29-2-2024 Dag 11 Afronden plan van aanpak + definitieve GO
14-3-2024 Dag 12 Eindpresentaties