MBO+

Voorbereidend Hoger Supermarkt management (VHSM-TOP)

Deelnemers aan de opleiding krijgen inzicht in en leren verbanden te leggen tussen alle aspecten in een supermarkt.

OPEN

INSCHRIJVING

“Deze opleiding verdiept met name de leidinggevende vaardigheden die ik in mbo4 al had geleerd, waardoor de koppeling met de praktijk veel duidelijker wordt.”

BEDRIJFSGROEP /INCOMPANY

Algemene info

De opleiding Voorbereidend Hoger Supermarkt Management TOP (VHSM-TOP) confronteert de student vooral met de persoonlijke uitdagingen waarmee hij als afdelingsmanager of assistent-supermarktmanager te maken krijgt. Aan de hand van een 8-stappenplan leert de student één of meer verbeteracties te formuleren en uit te voeren voor zijn eigen afdeling en eigen functioneren. De praktijk staat bij de verbeteracties steeds centraal. De student past de theorie direct in de eigen winkel toe. ‘Harde vakken’ als financieel en commercieel management komen slechts zijdelings aan de orde, omdat die al uitvoerig in mbo4 zijn besproken.

Doelgroep

De opleiding VHSM-TOP is bedoeld voor ervaren afdelingsmanagers en assistent-supermarktmanagers die al een mbo4-/CBL4-diploma hebben en die het resultaat van hun afdeling willen vergroten door het beter aansturen en inzetten van mensen en middelen.

Programma

Tijdens de opleiding wordt het ‘mens-handelmodel’ toegepast. Dit model beschrijft hoe de afdeling een optimale bijdrage kan leveren aan het resultaat.

Onderdelen menscomponent:
  • Managementstijl
  • Personeel
  • Cultuur
Onderdelen handelcomponent:
  • Systemen
  • Structuur
  • Strategie

Duur

De opleiding VHSM-top duurt 1 studiejaar.

Toelatingseisen

  • Diploma mbo4/CBL4 Afdelingsmanager
  • minstens 1 jaar ervaring als afdelingsmanager of assistent-supermarktmanager

Daarnaast wordt ook de huidige functie bij de toelatingsprocedure meegewogen. In voorkomende gevallen kan OVD of de werkgever het initiatief nemen tot een individueel intakegesprek. 

Incompany en open inschrijving

Wij bieden deze opleiding zowel incompany als in de vorm van open inschrijving aan.