Selecteer een pagina

”EEN UNIEKE AANPAK VAN OVD OPLEIDINGEN”

EXCELLENTE MEDEWERKER TRAININGSAANPAK (EMT)

“We hebben de afgelopen jaren al van alles gedaan en geprobeerd, maar niets heeft echt geleid tot het gewenste resultaat”

Herkent u dit?

 • We hebben geen 100% zekerheid over de inzetbaarheid van onze medewerkers op de werkvloer of op werkplekken
 • Veel specifieke kennis zit in de hoofden van onze ervaren medewerkers en ligt nergens vast
 • Onze ‘kennis’ loopt weg bij vertrek van medewerkers
 • Onze instructiematerialen zijn niet op orde of niet leesbaar voor de medewerker
 • We hebben veel (ongrijpbare) faalkosten
 • Wie kan ons helpen met het opzetten van een interne trainings- en opleidingsstructuur die echt werkt?
 • Kennisoverdracht vindt ‘mond tot mond’ plaats door de meest ervaren medewerkers
 • Medewerkers voeren werkzaamheden uit zonder het geheel van het proces te begrijpen
 • Nieuwe medewerkers lopen er verloren bij en weten niet precies wat er van hen wordt verwacht en wanneer iets ‘goed genoeg is
 • Onze huidige trainingsprogramma leveren niet het gewenste resultaat op
 • Een audit van onze klanten / certificerende partijen is altijd weer een billenknijpend proces
 • Leidinggevenden raken gefrustreerd op medewerkers die niet doen wat ze zouden moeten doen. ‘Dat zouden ze toch moeten weten’!

“We hebben de afgelopen jaren al van alles gedaan en geprobeerd, maar niets heeft echt geleid tot het gewenste resultaat”

Herkent u dit?

 • We hebben geen 100% zekerheid over de inzetbaarheid van onze medewerkers op de werkvloer of op werkplekken
 • Veel specifieke kennis zit in de hoofden van onze ervaren medewerkers en ligt nergens vast
 • Onze ‘kennis’ loopt weg bij vertrek van medewerkers
 • Onze instructiematerialen zijn niet op orde of niet leesbaar voor de medewerker
 • We hebben veel (ongrijpbare) faalkosten
 • Wie kan ons helpen met het opzetten van een interne trainings- en opleidingsstructuur die echt werkt?
 • Kennisoverdracht vindt ‘mond tot mond’ plaats door de meest ervaren medewerkers
 • Medewerkers voeren werkzaamheden uit zonder het geheel van het proces te begrijpen
 • Nieuwe medewerkers lopen er verloren bij en weten niet precies wat er van hen wordt verwacht en wanneer iets ‘goed genoeg is
 • Onze huidige trainingsprogramma leveren niet het gewenste resultaat op
 • Een audit van onze klanten / certificerende partijen is altijd weer een billenknijpend proces
 • Leidinggevenden raken gefrustreerd op medewerkers die niet doen wat ze zouden moeten doen. ‘Dat zouden ze toch moeten weten’!

OVD OPLEIDINGEN: EEN UNIEKE AANPAK

Onze aanpak start vanuit een gestructureerde analyse rondom het behalen van gewenste resultaten van mens en organisatie. Van daaruit wordt de aanpak van elk opleidingsvraagstuk volgens een vaste manier voor u vormgegeven. Of het nu om een kleine trainingsinterventie gaat, of om het vormgeven van een bedrijfsbrede organisatiestructuur ofwel het opzetten van een opleidingshuis, we vertrekken altijd vanuit onze vaste aanpak. Herkenbaar, gestructureerd en snel leidend tot het gewenste resultaat! 

VISIE OP ORGANISATIEONTWIKKELING

Onze visie op organisatieontwikkeling begint altijd met het stellen van de vraag: Welke gewenste resultaten streeft u na met uw bedrijf, leveranciers en medewerkers? Vervolgens stellen we de vraag: Haalt u ook deze gewenste resultaten? Vaak ontstaat dan een beeld van mogelijke mismatch en, ziedaar, het verbeterpotentieel. Nu horen wij u denken: maar daar zijn jullie toch niet uniek in? Nee, dat klopt! Maar wel hoe we verder met deze mismatch omgaan is dat wel!

DRIE PIJLERS

Als de mismatch bekend is en bepaald is op welke factoren bijgestuurd moet worden, kan begonnen worden met het ontwikkelen en uitvoeren van de gekozen routes voor organisatieontwikkeling. Daarbij gaat OVD Opleidingen uit van drie belangrijke pijlers:

 • Structuur
 • Content
 • Organisatie

Structuur door analyse

Geen opleidingsproces slaagt zonder een heldere, duidelijke structuur. Door middel van doelgerichte analyses wordt op hoofdlijnen bepaald:

 • Hoe zien de werkzaamheden er uit waarbinnen uw medewerkers hun taken uitvoeren?
 • Welke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden hebben uw medewerkers hierin?
 • Wat zijn de gewenste resultaten en inspanningen van uw medewerkers? Wanneer is het goed genoeg? (doelbepaling)
 • Welke vaardigheden en kennis hebben zij nodig om voor het gewenste resultaat te kunnen zorgen? 

Opleidingsplattegrond

Het resultaat van de analyses is een eerste (concept) trainingsstructuur in de vorm van een “opleidings – plattegrond”. In deze opleidingsplattegrond zijn alle vastgestelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, inclusief de daarvoor benodigde vaardigheden en kennis, logisch geclusterd en in een modulaire leerlijn weggezet. Dit is dus de gezochte structuur voor een bedrijfsacademy!

Modules

De volgende stap is om voor elke module c.q. leereenheid te bepalen wat de leerdoelen moeten zijn. Binnen onze aanpak worden deze zo neergezet dat alleen dát wat nodig is om een specifieke taak uit te voeren wordt meegenomen in de modules.

Tevens wordt hier al de basis in gelegd voor de uiteindelijke toetscriteria. Het antwoord op de vraag: “wanneer is het goed genoeg?”

Content van de modules

De modules kunnen in verschillende vormen worden aangeboden, al naar gelang de toepasbaarheid en mogelijkheden binnen het bedrijf. Ook de aard van de module bepaalt sterk welke vorm het beste past en succesvol kan zijn (praktijk of theorie?). De vormen kunnen zijn:

 • E-learning
 • Papier (trainingsmap)
 • Opgebouwd rond (werk)instructies, aangevuld met opdrachten- en toetsstructuur (didactische schil)
 • Groepsgewijze training
 • Een blended leeromgeving waar twee of meer van bovengenoemde vormen worden gecombineerd

Trainingsorganisatie

Met een trainingsstructuur en modules alleen zal niets veranderen! De tijd én de benodigde interne trainingsorganisatie moeten nog “gefaciliteerd” worden. Als OVD Opleidingen werken we dan ook samen met u aan het opbouwen, trainen en begeleiden van de interne trainingsorganisatie en bedrijfsacademy!

Uitvoering

Door onze modulaire opzet bepaalt u zelf wanneer het nodig is om een bepaalde medewerker benodigde modules te laten doorlopen en toetsen. U bent hierdoor niet afhankelijk van een externe trainer en bepaalt zelf de juiste balans.

Wat mogen wij voor u betekenen?

Of u nu een interventie zoekt voor een afgebakende afdeling, functie of volledige bedrijfsacademy met doorlopende leerlijnen: onze aanpak is voor al deze varianten beschikbaar.

U kunt er voor kiezen om alle drie de pijlers van onze aanpak door ons te laten verzorgen. U kunt ook kiezen voor één of enkele pijlers. De co-productievorm is dus altijd afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.

U heeft een behoefte aan ondersteuning. Wij kunnen samen met u deze behoefte verder analyseren en vertalen naar een gericht advies- en/of ontwikkeltraject voor uw medewerkers en organisatie!

Tot slot

Bent u geïnspireerd geraakt na het lezen van deze pagina? Wilt u meer weten over onze aanpak in de praktijk en het opzetten van een bedrijfsacademy? We komen graag bij u langs voor een kopje koffie om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.

U kunt ons bereiken via 088 008 4570 of stuur een e-mail naar info@ovd-opleidingen.nl.